Nimikeräys Puistolan kansakoulusta

Puistola-Seura on Pirjo Isotuvan allekirjoittamana käynnistänyt nimienkeruuadressin Puistolan kansakoulun kunnostamiseksi varhaiskasvatuksen, koulutuksen, sekä kansalais-ja kulttuuritoimijoiden käyttöön.
Yliarkkitehti Jalmari Peltosen suunnittelema Tenavatie 2:ssa sijaitseva Puistolan kivinen kansakoulurakennus toimi kouluna valmistumisestaan vuonna 1930 lähtien ja jatkoi peruskouluna kunnes koulutoiminta siinä päättyi joulukuussa 2015. Sen jälkeen koulu on ollut tyhjillään. Rakennusta on jo pitkään yritetty saada takaisin käyttöön ja siinä pitikin aloittaa lasten päiväkotitoiminta. Hanke kaatui kuitenkin remonttikustannusten suuruuteen. Puistola-Seura ry teki aloitteen Puistolan vanhan koulurakennuksen suojelemisesta kaavamerkinnällä ja arkkitehtonisesti arvokkaana kohteena. Kaupunginmuseon silloinen johtokunta piti aloitetta kannatettavana ja puolsi Puistola Seura ry:n aloitetta kansakoulun suojelemiseksi MRL:n mukaisesti asemakaavassa annettavilla tarpeellisilla suojelumääräyksillä. Koulun suojelevaa asemakaavan muutosta ei kuitenkaan ole viety eteenpäin, koska vuonna 2015 rakennukselle ei löytynyt Helsingin kaupungin organisaatioiden käyttöä. Silti historiallisena rakennuksena sen käyttöön saattamista pidettiin alueellisesti ja rakennussuojelunkin kannalta tärkeänä.
Puistolan alueen varhaiskasvatuksen tilanne on ollut useita vuosia huono. Alue on väkilukuun suhteutettuna Helsingin toiseksi lapsirikkain alue ja alueelle muuttaa yhä lisää lapsiperheitä lapsiystävällisen ympäristön houkuttelemana. Lähipäiväkotiperiaate ei ole alueella toteutunut. Päiväkoti Touhulan piti käynnistää vanhassa koulurakennuksessa päiväkotitoiminta, mutta se joutui toimimaan väliaikaisratkaisuksi tarkoitetuissa väistötiloissa/paviljongissa Puistolan koulun piha-alueella 30.06.2022 asti. Paviljongin nykyinen rakennuslupa on voimassa vain kevääseen 2026. -Helsingin kaupungin laatima hankesuunnitelma 12/2020 on edelleen käyttökelpoinen kaupungin omaan käyttöön hyödynnettäväksi. Paviljonkien vuokrat ovat noin 2 miljoonaa euroa viidessä vuodessa. Puistolan alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaimman rakennuksen kunnostaminen 3 miljoonan euron kustannuksin ei vaikuta tähän verrattuna kohtuuttomalta etenkin, kun alueelta joudutaan tälläkin hetkellä kuljettamaan lapsia päivähoitoon Hermanniin, Arabiaan ja jopa Lauttasaareen asti. Alueella ei ole myöskään nuoriso- tai asukastaloa. Lähialueen kulttuuritoimijat voisivat myös vuokrata kansakoulun monipuolisia tiloja. Koulun iso liikuntasali tarjoaisi erinomaisen mahdollisuuden niin lasten kuin asukkaiden lähiliikuntapaikkana, todetaan adressin selostuksessa. Nyt siis koulun kunnostamiseksi voi käydä allekirjoittamassa adressin adressit.com -sivustolla Teija Loponen
Edellinen artikkeliLaaksoselle Karateliiton kultainen ansiomerkki
Seuraava artikkeliTaidehankkeet jatkuvat pari vuotta