Taidehankkeet jatkuvat pari vuotta

Lasten tarinoista kehitetty esitys nähtiin Tapulikaupungin kirjastossa.
Taide eri muodoissaan näkyy edelleenkin Koillisen useissa kaupunginosissa, sillä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi avustusta 12 hakijalle yhteensä 600 000 euroa alueellisen osallistavan kulttuurityön mallin eli Helsingin mallin kehittämishankkeille vuodelle 2023. Myös kuluvan vuoden hankkeille osoitettiin 600 000 euroa.
Helsingin mallin kolmannen hankekauden kohdealueet ovat Tapulikaupunki-Suutarila, Pihlajamäki-Pihlajisto, Malmi ja Kontula. Luvassa on kuuden eri toimijan toteuttamana monenlaisia taide- ja kulttuurihankkeita. Helsingin teatterisäätiön Pääroolissa Malmi -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan alue- ja yhteisölähtöistä taide- ja teatteritoimintaa. Hankkeessa järjestetään erilaisia tapahtumia, työpajoja, taidekokonaisuuksia ja esityksellisiä ulostuloja Malmilla. Hanketoiminnassa osallistutaan alueen kehitystyöhön jakaen yhteisiä tavoitteita ja toimintamalleja Helsingin kaupungin kaupunkiuudistamisen projektin kanssa. Kaudella 2023 työskentely toteutetaan laajalti eri-ikäisten ja -taustaisten malmilaisten kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita alueen asukkaiden monimuotoisessa tavoittamisessa ovat paikalliset oppilaitokset, järjestötyö, seurat sekä lähityön yksiköt. Lisäksi hankkeen taiteilijat osallistuvat paikallistapahtumien sisällön toteuttamiseen, näitä ovat muun muassa Malmin toripäivä ja muut asukastapahtumat, kaupunginosafestarit, markkinat.
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki tarjoaa Osallisuuden avaimia -taidekasvatushankkeessa osallistavien prosessien kautta lapsille ja nuorille mahdollisuuden oman elinympäristön käsittelemiseen ilon ja yhdessä tekemisen kautta. Arkkitehtuurikasvatuksen sisällöistä ja menetelmistä ammentavissa toiminnallisissa työpajoissa tutkitaan ja työstetään paikallista rakennettua ympäristöä lasten ja nuorten kanssa työpajat voivat nivoutua esimerkiksi ajankohtaisiin suunnitteluhankkeisiin, paikallisiin tapahtumiin, vuodenajan juhlapyhiin tai lasten ja nuorten tärkeiksi kokemiin paikkoihin. Niillä nostetaan esiin lasten ja nuorten näkökulmia elinympäristöönsä ja avataan samalla laajempaa keskustelua rakennetusta ympäristöstä. Yhteistyökumppanit vaihtelevat työpajakohtaisesti.
Q-teatteri ja sen Hyvä Kätilö yhteisöteatterin aluehanketta laajennetaan ja syvennetään ensimmäisenä vuotena syntyneiden tarpeiden, palautteen ja ideoiden pohjalta. Yhteistyötä jatketaan A-Kilta ja Taiteen Sulattamon kanssa tarinateatteriesityksillä. Mikäli osallistujat antavat luvan, päihde – ja mielenterveystoipujien kokemuksia ja niiden vaikutuksesta omaan elämänpolkuun ryhdytään keräämään. Visiona on kerätä materiaalia mahdollisimman moniäänisestä Malmista ja käyttää niitä materiaalina hankevuoden viimeisenä toimintavuotena esitystaiteen muodossa. Yhteistyötä jatketaan myös Stadin ammattiopisto, Vilppulantien yksikön kanssa. Kohtaamisten ja tarpeiden kartoituksen perusteella on todettu, että koululla on selkeä tarve taidelähtöiselle toiminnalle. Koulun kanssa yhteistyössä toteutetaan turvallisen tilan -työpajoja syksyllä aloittaville uusille opiskelijoille sekä tuetaan heidän hyvinvointiaan ja luovuutta herättelevää työskentelyään. Yhteistyötä Malmin päiväkotien ja seurakunnan kanssa jatketaan ja kehitetään vuonna 2023. Taidelähtöisiä työpajoja toteutetaan muun muassa seurakunnan työntekijöille ja päiväkotien 4-vuotiaille lapsille.
Helsinki Urban Art toteuttaa Taidetta Tapuliin -hanketta, joka on yhteisöllinen kaupunkitaideprojekti. Hankkeen aikana toteutetaan osallistavaa ja kokeilevaa julkista taidetta Tapulikaupunkiin. Projekteja pyritään tekemään mahdollisimman paljon ympäri vuoden, jotta kulttuuritarjontaa on myös kesäkauden ulkopuolella. Hankkeen tavoitteena on elävöittää Tapulikaupungin maisemaa sekä tuottaa uudenlaisia osallistumisen ja ilmaisun muotoja yhdessä paikallisten kanssa. Hanke korostaa osallisuutta ja tuottaa taidetta julkiseen tilaan, mikä lisää alueiden käyttöastetta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Vuonna 2023 Taidetta Tapuliin -hanketta jatketaan tuottamalla useita eri mittakaavan yhteisötaideprojekteja, kuten ammattitaiteilijan muraalin ja ilmaisen kaupunginosafestivaalin. Tavoitteena on myös luoda yhteistyöverkostoja alueen oppilaitosten, Puistolan palvelutalon ja Tapulikaupungin moskeijan kanssa. Hanketta on tarkoitus laajentaa tapahtumallisempaan suuntaan. Tapulifest työnimellä järjestetään kesällä 2023 ilmaistapahtuma, joka tuo livemusiikkia ja yhteisöllistä kaupunkikulttuuria keskelle Tapulikaupunkia.
Sun Effects Oy:n Reflektor valo- ja videotaidetapahtumasarjan yleisötyöhanke toteutetaan vuonna 2023 Tapulikaupungissa. Reflektor on ulkoilmaan sijoittuva, pääsymaksuton, matalan osallistumiskynnyksen taidefestivaali, joka antaa tuhansille ihmisille mahdollisuuden tutustua valo- ja videotaiteeseen ulkoilun yhteydessä. Vuonna 2023 Suutarilan terveysaseman julkisivuun toteutetaan ”Muksut mäppää” -projektinimellä kulkeva videomäppäysprojisointi, jonka sisältö tuotetaan valotaidetyöpajoissa Suutarilan ala-asteen opiskelijoiden kanssa. Projekti toteutetaan yhteistyössä osana kuvataideopetusta. Valotaidetyöpajoista syntyy julkisesti esitettävä videoteoskollaasi, joka esitellään syksyllä 2023. Lisäksi paikallisten järjestöjen ja koululaisten kanssa toteutetaan Lyhtypuistotyöpajojen sarja, jonka tuloksena syntyvät valaisimet ripustetaan esille samana ajankohtana Tapulikaupungin puistoalueille. Alueelle on suunnitteilla myös yhteisöllinen valotaideteos, jossa valitun kerrostalon asukkaat yhdessä taiteilijan kanssa valaisevat asuintalonsa huoneistot sisältä käsin muodostaen julkisivusta eri värisillä valoilla leikittelevän kollaasi.
Suomalainen Barokkiorkesteri FIBO:n Koillisen Versoja -hanke osallistaa ja tarjoilee kulttuuria monin tavoin Suutarilan ja Tapulikaupungin alueella. Vuoden 2023 teemana ovat vuodenajat ja erilaiset kausiin liittyvät tunnelmat yleisemmin. Tavoitteena on syventää vuoden 2022 aikana syntyneitä aluekumppanuuksia. Perusraamit pysyvät vuonna 2023 samankaltaisina, mutta hankkeen ulostulot muun muassa Paikallismaisemia-festivaalilla, Piknik- ja kirppispäivänä sekä Taiteiden yönä ovat näyttävämpiä. Vuoden aikana barokkimuusikot jalkautuvat katukuvaan, kouluihin ja päiväkoteihin, kesäpiknikeille ja jumppatuokioille. Hankkeessa järjestetään myös kello kuuden tee -tapahtumia Tapulin asukastilassa, jossa esitellään barokkimusiikin lisäksi paikallisten taiteilijoiden tai toimijoiden esityksiä. Merkityksellisiksi todettuja aluealtistuksia jatketaan läpi vuoden etenkin kesällä. Aluealtistukset ovat FiBOn muusikoiden soittokohtaamisia asukkaiden kanssa yllättävissä paikoissa. Viulistit, alttoviulisti ja sellisti jalkautuvat baareihin, kauppoihin ja kylänraitille, ja soittavat myös ruokajonoissa, asemalla ja puistoissa. Soiton lomassa kohdataan ohikulkijoita myös keskustelemalla. Teija Loponen

Edellinen artikkeliNimikeräys Puistolan kansakoulusta
Seuraava artikkeliMalmin lentokentän alueelle väliaikainen hoitosuunnitelma