Tattarisuon yritykselle keskeyttämisuhka

Tattarisuon alueella romuautoja on ollut myös tien varressa. Kuvituskuva ei liity Tattarisuon teollisuusalueen toimintaan.
Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt ympäristönsuojelulain mukaisen kiellon antamisesta sekä uhkasakon ja keskeyttämisuhan asettamisesta Tylite International Oy:lle sen Tuulilasintie 31:ssä sijaitsevalle autopurkamolle. Kohteessa tehdyillä valvontatarkastuksilla 20.12.2021 ja 18.5.2022 todettiin, että yritys ei ole noudattanut ympäristölupansa määräyksiä. Lisäksi lähialueen yritykset ovat valittaneet purkamon toiminnan levittäytyneen viereiselle tiealueelle ja aiheuttavan liikenteen tukkeutumista. Tylite International Oy:n mukaan tiealueella tapahtuvalla toiminnalla ei ole mitään tekemistä heidän yrityksensä kanssa. Osa vaadituista korjaustoimenpiteistä oli 18.5. suoritettu, mutta osa oli edelleen aloittamatta ja pyydettyjä dokumentteja ei ollut kattavasti saatavilla.
Alueella oli myös ennen tarkastusta todettu jälleen huomattava ympäristöluvan kertavarastointimäärän ylitys. Toiminnanharjoittajan mukaan toiminta on pääosin muuttunut autopurkamotoiminnasta purettavaksi menevien ajoneuvojen välivarastoinniksi. Ympäristöpalveluille toimitettujen Kuusakoski Oy:n raporttien mukaan kevään 2022 aikana valtaosa toimipaikalta noudetuista ajoneuvoista on ollut esikäsittelemättömiä. Toimipaikan piha-alueen rakenteet eivät kuitenkaan täytä romuajoneuvojen käsittelyä koskevan asetuksen esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointipaikalle asetettuja vaatimuksia. Yritykseltä saatujen Kuusakoski Oy:n kuormaraporttien perusteella voitiin myös todeta, että se on vuonna 2021 ylittänyt selvästi ympäristölupansa, jossa vuotuinen käsittelymäärä on 500 ajoneuvoa, ajoneuvoja oli raporttien mukaan toimitettu yrityksen toimipaikalta Kuusakoski Oy:lle kaikkiaan 866. TL
Edellinen artikkeliMalmin vanhin optikkoliike täytti 40 vuotta
Seuraava artikkeliTapanilan Erä Karatesta aikuisten Vuoden Tähtiseura