Tagi: valitus

Hallinto-oikeuteen valitus Malmin kansanäänestysaloitteen käsittelystä

Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut hallinto-oikeuteen Helsingin kaupunginvaltuuston tekemästä Malmi-kansanäänestysaloitteen päätöksestä. Yhdistys näkee päätöksen perustelujen olevan ristiriidassa perustuslain ja kuntalain kansanäänestyksiä koskevien pykälien kanssa. Lisäksi...

MLY valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin yleiskaavaa koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä. Yhdistys vaatii asian palautettavaksi uudelleen käsiteltäväksi. -Hallinto-oikeuden päätöksessä on erityisen vakava...