Tagi: Suunniteluperiaatteet

Sunnuntaipalstojen suunnitteluperiaatteita tarkastellaan

Sunnuntaipalstojen pientaloalue sijaitsee Malmilla Tullivuorentien ja Malminkaaren varrella. Tonteille on kulku asuntokaduilta. Sunnuntaipalstat jakaantuvat kahteen alueeseen, eteläiseen ja pohjoiseen.Sunnuntaipalstojen rakennukset ovat omakoti-, pari-, rivitaloja,...