Tagi: Raidehankkeet

Malmi ja raidehankkeet pysyvät kaavoituksen priorisointilistalla

Helsingin yleiskaava 2016:n toteuttamisohjelmasta on tehty seurantaraportti 2021. Se on kaupunkiympäristölautakunnalle toimitettu tilannekatsaus, jolla seurataan vuosittain, että miten yleiskaavan toteuttamisohjelmaan priorisoitujen alueiden suunnittelu etenee. Ensimmäisessä vaiheessa...