Tagi: notkokuja

Askartien ja Notkokujan kulmat turvallisimmiksi

Malmilla Kirkonkyläntiehen päättyvä Askartien kääntöpaikka tullaan muuttamaan kivetyksi aukioksi. Muutoksia tulee myös Notkokujalle, jossa jalankulun turvallisuus paranee ja pysäköintiä selkeytetään.