Tagi: luonnonsuojelualue

Luonnonsuojelualue Malmille?

Malmin lentokenttä reuna-alueineen esitetään suojeltavaksi kokonaisuutena luonnonsuojelulain perusteella. Malmin lentokenttäalue, sen reunametsät ja siihen keskeisesti liittyvä Longinojan alue esitetään suojeltavaksi luonnonsuojelulain perusteella. ELY-keskusta on pyydetty...

Viikkiin kaksi uutta luonnonsuojelualuetta

Helsinki perustaa Vanhankaupunginlahdelle kaksi uutta luonnonsuojelualuetta Pornaistenniemen tervaleppälehtoon ja Mölylän metsään. Mölylän metsä rajautuu Herttoniemen palstaviljelyalueeseen ja Viikin tutkimus- ja koetilan peltoihin sekä Vanhankaupunginlahden lintuvesi...