Tagi: linnusto

Vanhankaupunginlahden linnusto on monipuolistunut

Vanhankaupunginlahden pesimälinnusto on monipuolistunut selvästi 30 viime vuoden aikana pitkälti rantaniittyjen laajentuneen laidunnuksen ja niittämisen ansiosta. Tehtävää riittää silti. Rantaniityillä pesii nykyään viisi kahlaajalajia: pikkutylli, tylli,...