Tagi: Heinäkurppa

Heinäkurppa ei ollut päättäjien enemmistölle tärkeä

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 8. lokakuuta kokoomusvaltuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ponsiesitystä. Siinä toivotaan, että kaupunginhallitus tekisi Malmin lentokentän niittyalueen luontoarvojen säilyttämisestä selvityksen. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on kartoittanut Malmin...