Tagi: askartie

Askartien ja Notkokujan kulmat turvallisimmiksi

Malmilla Kirkonkyläntiehen päättyvä Askartien kääntöpaikka tullaan muuttamaan kivetyksi aukioksi. Muutoksia tulee myös Notkokujalle, jossa jalankulun turvallisuus paranee ja pysäköintiä selkeytetään. Juuri nyt Askartien kääntöpaikka on...

Askartien kaavaan pieniä muutoksia

Malmin keskustaan Askartien ja Kirkonkyläntien kulmaukseen suunnitellun 7-kerroksisen rakennuksen asemakaavamuutosehdotukseen on tehty pieniä muutoksia. Pohjois-Helsingin Yrittäjien toiveesta Kirkonkyläntien varteen tulevien katutason liikeyritysten edustalle mahdollistetaan lyhytaikainen asiakaspysäköinti. Pysäköinti...

Askartielle uusi kerrostalo

Malmilla Askartien ja Kirkonkyläntien varteen suunnitellaan nykyisen liikerakennuksen paikalle uutta kerrostaloa. Asemakaavan muutos Askartie 2:ssa toisi sekä asumista että liiketilaa katujen kulmaukseen sijoitettavaan uuteen kerrostaloon. Kerroksia on...

Asteritielle suunnitteilla kerrostalo : Arvokkaan puun juuristokin rauhoitettu

Pukinmäen keskustassa Pukinmäenkaaren ja junaradan kulmauksessa sijaitsevan Asteritie 1 ja 3 tonteille on tekeillä asemakaavan muutos. Uusi kaava mahdollistaisi kahden erillispientalotontin yhdistämisen ja 2-5...