Tagi: Ajorata

Jalankulkijoille tilaa, pyöräilijät ajoradalle

Helsingin kaupunki raivaa jalankulkijoille enemmän tilaa. Useilla esikaupunkialueilla pyöräilijöiden yhdistetyistä väylistä luovutaan. Muutos koskee kokonaisuudessaan noin 150 katua tai katuosuutta.  Näistä noin viidennes  sijaitsee...