Malmin koulukampuksesta yli 1100 hengen yksikkö

Malmin 1927 valmistunut vanha kansakoulu on ollut koko ajan koulukäytössä. Oikealla siintää purettava liikuntasalirakennus. Kuva Teija Loponen

Kirkonkyläntie 17 koulukiinteistön yhteyteen suunnitellaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistä Malmin kampusta. 1927 valmistunut vanha koulurakennus säilytetään, mutta 1980-luvun liikuntasalirakennus puretaan ja alueelle suunnitellaan uudisrakennus. Kampuksen piha laajenee Laidunpuistoon.

Suunnittelualueen pinta-ala on 26 058 m² ja kaavaratkaisun myötä alueen yleisten rakennusten kerrosala kasvaa 5 600 k-m²:llä. Puiston pinta-ala puolestaan pienenee 5136 m2. Kaavaratkaisun myötä koulu- ja päiväkotilaa tulee yhteensä noin 950 lapselle ja nuorelle ja kampuksella arvioidaan tulevan työskentelemään noin 160 henkilöä. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty säilyttämään Laidunpuiston toiminnallinen ja maisemallinen merkitys, puiston kautta kulkeva viheryhteys ja säilyvä suojeltu rakennus osana uutta kampusta. Suunnittelullisena ideana on ollut pihan ja puiston lomittuminen. Korttelia on laajennettu, jotta koulu- ja päiväkotikäytölle saadaan kyllin suuret ja toiminnalliset pihat.

Kaava-alueen vanhin rakennus on Kirkonkyläntie 17:n kolmikerroksinen koulurakennus, jonka kerrosala on noin 1585 k-m2. Kouluhallituksen arkkitehdin Toivo Salervon suunnittelema koulu oli valmistuessaan vuonna 1927 Ylä-Malmin ensimmäinen suomenkielinen kansakoulu. Koulua kutsuttiin Malmin pohjoiseksi kansakouluksi. Rakennus edustaa pääpiirteissään 1920-luvun klassismia. Rakennus on valmistumisestaan saakka ollut koko ajan koulukäytössä. Alun perin eteläpääty oli henkilökunnan asuntoina. Pääsisäänkäynti on pihan puolelta.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla 1981. Koulua on peruskorjattu viimeksi vuosien 2003—2006 aikana mutta nyt on jälleen perusparannustarpeita. Rakennuksen tilaratkaisu selkeine luokkahuoneineen tekee siitä muuntojoustavan. Tuleva uudisrakennus voidaan rakentaa kiinni suojeltuun rakennukseen niin, että vanhan koulurakennuksen päädyt näyttäytyvät kaupunkikuvassa itsenäisinä massoina. Suurin sallittu kerrosluku on kolme. Ilmanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman sallitun kerrosluvun yläpuolelle, ja ne tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Havainnekuva tulevasta koulukampuksesta. Kuva: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, LASS Landscape Architecture Oy, Tietoa Finland Oy

Koulun edustalla olevaa Kirkonkyläntietä kehitetään pääsisääntulokatuna mahdollinen pikaraitiotie huomioiden. Kirkonkyläntien katualuetta onkin Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelman perusteella hieman laajennettu. Koulukampuksen korttelialueelle on johdettu pohjoisesta uusi jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa esitetään Notkokujan ja Laidunkujan parannustoimenpiteitä ja muutoksia puistoteiden linjauksiin sekä huoltoliikennereitin rakentamista Laidunkujan ja tontin välille. Malmin koulukampuksen suunnitteluaineisto on nähtävillä 10.6. – 9.7. kaupungin verkkosivuilla.

Teija Loponen
Edellinen artikkeliVepsältä talousarvioaloite Puistolan nuorisotyöstä
Seuraava artikkeliPuiU jatkaa voittoisasti, Ticon kone yskähtelee