Väliaikaista viihdykettä Malmin kentälle

Helsinki-huussi on valmistumassa Malmin lentokentän alueella kulkijoiden iloksi. Kuva Teija Loponen

Kaupunki kehittää Malmin lentoaseman alueen, eli uudelta nimeltään Malminkentän virkistys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Nämä toiminnot tulevat kuitenkin olemaan väliaikaisia ja poistuvat alueen rakentumisen myötä.

– Kehitämme Malminkentästä yhä viihtyisämpää aluetta ulkoiluun ja vapaa-aikaan samanaikaisesti kuin rakentamistyöt kentällä pääsevät vauhtiin, toteaa projektinjohtaja Kimmo Kuisma Helsingin kaupungin aluerakentamisen yksiköstä.

Kentälle toteutetaan kesän ja syksyn aikana erilaisia toimintoja, kuten koriskenttä ja grillipaikka. Aiemmin kentälle on jo rakennettu ulkokuntoilu- ja leikkipaikka sekä frisbeegolfin harjoitusrata. Ulkokuntoilupaikkoja on kaksin kappalein, toinen avoimella kenttäalueella ja toinen Malminkaaren lähellä. Leikkipaikka on myös alueen keskellä.

Lisäksi alueelle suunnitellaan uusia virkistystoimintoja, kuten skeittipaikka ja skuuttirata, ulkoilureitin varrella olevan kuntoilupaikan laajennus, lintutorni ja Helsinki-huussi. Helsinki-huussin rakentaminen on käynnissä ja se valmistuu kesän aikana.

Lintu- ja näköalatornin rakentaminen alkaa kesän jälkeen. Kesäkaudella väliaikaiskäytön toiminnot keskittyvät itä-länsi -suuntaiselle entiselle kiitotielle. Pohjois -itäosan laajat niittyalueet on rajattu käytön ulkopuolelle. Väliaikaiskäytön toiminnot sijoittuvat pääosin kiitoradoille sekä osin nurmena hoidettaville alueille.

Alueen valaistussuunnittelu on käynnissä ja erityisesti urheilutoimintojen yhteyteen suunnitellaan lisävalaistusta. Luontoihmiset ovat toimitukseen kauhistelleet lentokentän lisääntyvää valaistusta, joka häiritsee muun muassa alueella viihtyneitä lepakoita. Vuonna 2015 aloitetussa lepakkokartoituksessa kenttäalueella on havaittu useita lepakkolajeja, kuten pohjanlepakko, pikkulepakko ja kimolepakko. Kentän heikosti valaistu avoin niitty on tarjonnut niille erinomaiset metsästysmaat. Kaikki Suomen lepakot ovat EU:n luontodirektiivissa tiukkaa suojelua edellyttävien lajien luettelossa, eikä niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja saa luonnonsuojelulain mukaan heikentää eikä hävittää.

Kaupungin kesällä 2020 ja 2021 teettämien kasvillisuusselvitysten mukaan lentokenttäalue on suurelta osin arvokkaan perinnebiotoopin tyyppistä niittyä. Ne ovat Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Luontotyyppien punainen kirja -palvelun mukaan koko Suomessa äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. Lentokenttä laajoine niittyineen on luokiteltu tärkeäksi lintualueeksi. Näiden kaikkien tuhoutumista pelätään rakentamisen edetessä.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKoulut ohi
Seuraava artikkeliSiltamäen vanhan palvelutalon kohtalo auki