Kaista- ja liittymäjärjestelyjä Vanhalle Porvoontielle

Uusia muurirakenteita on tulossa muutamaan kohtaan. Kuva Teija Loponen

Vanhan Porvoontien varteen lisää muuria ja jalkakäytävät molemmin puolin.

Vanha Porvoontien itä- ja länsireunaan rakennetaan yhteensä noin 1030 metriä pitkät meluesteet betonielementtirakenteena. Lisäksi kadulla parannetaan nykyistä tukimuuria paikallavalettavana betonirakenteena noin 120 metrin matkalla Kalliotien ja Kirsikujan välillä ja välillä Rousku – Orakas rakennetaan kadun länsireunaan paasikivimuuri noin 75 metrin matkalla. Vanha Porvoontie katualueen leveys vaihtelee suunnittelualueella 23 metristä 32 metriin. Ajoradan leveys on pääosin 7,0 metriä. Kadun molemmille reunoilla rakennetaan 2,25 metriä leveät jalkakäytävät sekä pyörätiet, joiden leveys on 2,25 metriä. Kävelyyn ja pyöräilyyn käytettäviä kadun osia erotetaan ajoradasta erotuskaistoilla. Vanha Porvoontiellä olevien pyöräväylien yhteispituus on 1700 m.

Ajoradat, jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla. Keskisaarekkeet ja kapeat erotuskaistat kivetään harmaalla betonikivellä. Kadun leveät keskisaarekkeet ja erotuskaistat sekä reuna-alueet ovat pääasiassa niittyä ja välillä Suurmetsäntie – Törmätie pieniltä osin nurmea tontteihin liityttäessä. Kiertoliittymien keskisaarekkeisiin sekä Törmätien ja Sienitien liittymäalueen eteläpuolella keskisaarekkeeseen istutetaan matalia lehtipensaita. Erotuskaistoille istutetaan lehtipuita ja meluesteiden yhteyteen köynnöksiä.

Vanha Porvoontien molemmille reunoille rakennetaan meluesteet. Teräsbetonisen ja elementtirakenteisen meluesteen kadun puoleinen julkisivun pinta toteutetaan uritettuna ja tontin puoleinen pinta tasaisena betonipintana. Meluesteiden yhteispituus on noin 1030 metriä, meluesteen korkeus kadun länsireunalla on noin 3,0 metriä ja itäreunalla noin 2,0 metriä kadun pinnasta. Välillä Kalliotie – Kirsikuja kadun länsireunaan rakennetaan nykyisen tukimuurin edustalle uusi tukimuuri paikallavalettavana betonirakenteena noin 120 metrin matkalla. Muurin korkeus on enimmillään noin 4,4 metriä kadun pinnasta. Muurin kadun puoleinen julkisivun pinta toteutetaan uritettuna. Välillä Rousku – Orakas rakennetaan kadun itäreunaan paasikivimuuri noin 75 metrin matkalla. Lisäksi Vanha Porvoontie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliAsukkailta kerätään toiveita lintutornien kehittämiseen
Seuraava artikkeliPeter Pan valloittaa Viikin normaalikoulussa