Asukkailta kerätään toiveita lintutornien kehittämiseen

Kuvis Vanhankaupunginlahden lintutornien ja lintulavojen kunnostamiseen saa esittää toiveita. Kuva Teija Loponen
Helsingin kaupunki suunnittelee Vanhankaupunginlahden rannoilla sijaitsevan viiden lintutornin, kolmen lintulavan sekä yhden piilokojun kunnostusta. Palautetta toivotaan niin lintuharrastajilta kuin muiltakin ulkoilijoilta.

Kaupunkilaisten kehitystoiveita ja käyttökokemuksia kerätään 13.5.saakka. Toiveena on, että ihmiset kävisivät kohteissa ja vastaisivat kohdekohtaisiin verkkokyselyihin. Viikki–Vanhankaupunginlahti on Helsingin laajin luonnonsuojelualue, joka on tunnettu erityisesti monipuolisesta linnustostaan. Vuosittain alueella pesii noin 80 lintulajia ja 2 000 paria. Pesimälinnuston lisäksi alue on tärkeä muuton aikainen levähdyspaikka. Suojelualueella on tavattu yhteensä noin 300 lintulajia. Alueen lintu- ja luontoharrastusta sekä muuta virkistyskäyttöä palvelemaan on rakennettu useita lintutorneja, katselulavoja ja piilokojuja. Helsingin kaupunki suunnittelee nyt vanhojen rakenteiden uusimista, jotta ne vastaisivat paremmin nykyisiä turvallisuus- ja laatuvaatimuksia.

Rakenteiden uusimista varten alueen käyttäjiltä kerätään kehitystoiveita ja käyttökokemuksia. Kyselyt koskevat yhteensä yhdeksää tarkkailupaikkaa: Lammassaaren lintutornia, Pornaistenniemen lintutornia ja piilokojua, Keinumäen lintutornia, Hakalan lintutornia ja pientä lintulavaa, Purolahden lintutornia ja -lavaa sekä Kivinokan lintulavaa. Kaikki kyselyt ovat rakennekohtaisia. Kyselyyn pääsee vastaamaan skannaamalla lintutornilta, -lavalta tai piilokojusta löytyvän tiedotteen QR-koodin. Useampaan kyselyyn vastaamisen voi vaikkapa liittää keväiseen retkeen Vanhankaupunginlahdelle. Saatua palautetta ja kehitystoiveita hyödynnetään rakenteiden suunnittelussa. Tavoitteena on kehittää Vanhankaupunginlahden luontoaluetta monenlaisille käyttäjille sopivaksi. Kyselyn yhteydessä kerätään palautetta myös uusista tarkkailurakenteista Lammassaaren esteettömistä tarkkailulavoista, Lammassaaren piilokojusta sekä Hakalanniemen katselulavasta.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliPuistolassa halutaan tiloja nuorille
Seuraava artikkeliKaista- ja liittymäjärjestelyjä Vanhalle Porvoontielle