Malmin lentokentälle tulossa maamassojen välivarasto

Kaupunki valmistautuu Malminkentän asuinalueen rakentamiseen perustamalla maamassojen säilytyskentän lentokentän pohjoisosaan, rullaustien itäpuolelle. Sen ennakoidaan valmistuvan syksyyn mennessä.

Alueen valmistelu aloitetaan vesakon ja pensaiden raivaamisella ennen lintujen pesintäkauden alkamista. Alue on pääasiassa heinikkoa. Logistiikka-alueen varsinaiset rakennustyöt alkavat näillä näkymin huhtikuussa. Alue aidataan, ja sen pohjoisosaan toteutetaan hulevesikosteikko. Lisäksi alueelle tehdään uusia avo-ojia.

Maamassojen käsittelyä varten tehtävää aluetta tarvitaan Malminkentän alueen tulevassa rakentamisessa, koska sen avulla edistetään maa-aineisten hyödyntämistä paikallisesti. Alueella ei varastoida pilaantuneita maita. Kun logistiikka-alue on käytössä, sen hulevedet johdetaan kosteikkoon, jotta suurin osa kiintoaineksesta laskeutuu sinne. Kosteikosta vedet johdetaan olemassa oleviin ojiin.

Alueen luontoarvot kerrotaan otetun huomioon logistiikka-alueen ja sen rakennustöiden suunnittelussa. Nykyiseen ojaan asennetaan kaivutöiden ajaksi silttiverho, joka estää kiintoaineen kulkeutumista Longinojaan, ja veden laatua luvataan seurata säännöllisesti.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliFallkullan tallihanke sai hyväksynnän
Seuraava artikkeliTapulikaupungissa luodaan American Car Show