Suutarilaan melueste ja kiertoliittymä

Suutarilantien varrella tullaan tekemään rakenteellisia muutoksia. Kuva Teija Loponen
Suutarilantielle välillä Tapaninkyläntie – Yrttimaantie suunnitellaan melueste. Tavoitteena on vähentää meluhaittoja Soininkujan varrella sijaitsevissa kiinteistöissä.
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan rakentamalla nykyistä leveämpi eroteltu jalankulku- ja pyörätie kadun länsireunaan sekä uusi pyörätie kadun itäreunaan Yrttimaantien liittymästä pohjoiseen päin. Pyöräväylät muutetaan yksisuuntaisiksi myöhemmin. Kadun kuivatusta parannetaan ja hulevesiä imeytetään ja viivytetään hulevesirakenteissa. Yrttimaantien liittymään suunnitellaan uusi kiertoliittymä. Sen myötä ajoyhteys Soininkujalta Yrttimaantielle poistuu ja siihen jää ainoastaan jalankulun ja pyöräilyn yhteys Soininkujalta Yrttimaantielle. Moottoriajoneuvojen ajoyhteys Soininkujan pohjoisosan kautta Yrttimaantielle poistuu. Tällä selkeytetään liikennejärjestelyjä uuden liikenneympyrän alueella. Ajo tapahtuu jatkossa Soinintien ja Miekkapolun kautta.
Soininkujan eteläpäähän suunnitellaan kääntöpaikka, jotta kunnossapitokalustolla on mahdollisuus kääntymiseen. Myös kadun pohjoispäähän tarkastellaan kääntöpaikan sijoittamista ja katu muutetaan asfalttipäällysteiseksi. Soinintie muutetaan asfalttipintaiseksi kaduksi ja ajoradan reunoille asennetaan reunakivet. Kadun sivuojat poistuvat. Samaten Miekkapolku, Kalpakuja ja Vallesmanninkuja muutetaan asfalttipintaisiksi kaduiksi ja ajoradan reunoille asennetaan reunakivet. Miekkapolun länsireunaan rakennetaan jalkakäytävä. Kadun sivuojat poistuvat. Alustavan rakentamisjärjestyksen mukaan vuonna 2024-2025 rakennettaisiin Soinintie, Miekkapolku, Kalpakuja, Vallesmanninkuja ja vuosina 2025-2026 Suutarilantie, Tapaninvainiontie, Soininkuja.
Suunnitelmiin saa ottaa kantaa kaupungin verkkosivuilla karttakyselyssä, joka sulkeutuu 30.4.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliJäkälätiellä puretaan ja rakennetaan
Seuraava artikkeliSammalpolun kunnostus alkaa puiden kaadolla