Nuoret kaipaavat tukea ja toimintapaikkoja

Nuoret toivovat, että kovilla pakkasilla, tuulilla ja liukkailla keleillä ei tarvitsisi välitunneilla mennä ulos. Kuva Teija Loponen
13-17-vuotiaiden nuorten aloitteita kaupungin eri toimialoille tehtiin tammikuun alun ja syyskuun lopun 2023 välisenä aikana yhteensä viisitoista kappaletta. Osa niistä sijoittuu Koilliseen.
Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja tuoda eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Tulleista aloitteista alla olevat liittyvät Koillis-Helsinkiin. Välitunneilla pitäisi halutessaan saada jäädä sisälle kouluun talvisin, kun ulkona on liian kylmää. Pakkasraja olisi -5 ja -10 välillä ja kova tuuli vaikuttaisi myös päätökseen ulosmenosta.
-Malmin nuorten-budjetin äänestyksissä Malmin alueella, tämä ehdotus sai 312 ääntä ja oli eniten ääniä saanut ehdotus koko alueella. Talvisin ulkona ei voi paljon pelailla tai tehdä mitään, kun on liikaa lunta, tai on liukasta ja vaikka olisi kännykällä, sormet jäätyisivät, aloitteessa todetaan.
Vastauksessa huomautetaan muun muassa, että Malmin alueen koulurakennukset ovat Helsingin kouluista iäkkäämpiä, jolloin tarve tuulettumiselle on erityisen tärkeää. Malmille on tulossa rakennusten perusparannushankkeita, jolloin myös pihat kunnostetaan. Malmin alueen lapset ja nuoret pääsevät silloin vaikuttamaan, mitä pihalle tulee. Aloitteen tekijöille ehdotetaan myös keskustelua rehtorin kanssa välituntien viettopaikoista.
Nuoret toivoivat myös moposuoraa ajotaitojen kehittämiseen. Varsin pitkässä vastauksessa todetaan, että moposuoriin liittyy paljon liikenneturvallisuushaasteita. Moposuoran sijaan aloitteentekijöitä kehotetaan tutustumaan Pukinmäen ja Vuosaaren mopohalleihin ja moottorihalleihin Tattarisuolla ja Pitäjänmäessä. Myös roska-astioita toivottiin lisää Koillis-Helsinkiin. Vastauksena todetaan, että täältä on poistettu paljon pieniä roska-astioita ja niitä korvattu hieman harvempaan sijoitetuilla syväsäiliöillä. Kaupungin toive on, että roskien syntymistä vältettäisiin ja ne vietäisiin mukana kotiin lajiteltavaksi.
Parempaa kouluterveydenhoitoa Koilliseen toivottiin myös, eli että kouluterveydenhoitaja olisi paikalla joka arkipäivä ja niin, että hänen luokseen voisi päästä ilman ajanvaraustakin. Palautteessa kerrotaan, että kouluterveydenhoitajien määrää on lisätty ja isoissa kouluissa terveydenhoitaja on joka päivä paikalla, pienemmissä vain muutamana. Kaupungin tavoitteena on, että jokainen oppilas pääsee vuosittain kerran terveystarkastukseen, jossa keskustellaan yksilöllisesti oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Sairauksien hoito ei kaupungin mukaan kuuluu terveydenhoitajalle.
Hyvinvointiin liittyi tavallaan myös toive Tapulin/Puistolan alueen junaradan äänivallin värittämisestä ja muutenkin Tapulikaupungin alueen ilmeen muokkaamisesta virkeämmäksi esimerkiksi maalaamalla kerrostaloja värikkäämmiksi tai niihin muraaleja. Tapulikaupunden todetaan olevan ilmeeltään erittäin masentavan harmaa.
Vastauksessa kerrottiin, että Helsinki Urban Artilla on käynnissä vielä ensi vuonna Tapulikaupungissa Helsingin mallin kehitysavustuksella rahoitettu projekti, jossa he tuottavat katutaidetta Tapulikaupunkiin, Suutarilaan ja/tai Puistolaan. Ensi vuodelle on suunnitteilla yksi suuri, ammattitaiteilijan kanssa toteutettava muraali, yhteistyötä koululaisten kanssa ja katutaidetyöpajoja. Lisäksi kerrottiin, että täydennysrakentamishankkeissa voisi tulevaisuudessa Tapulikaupungissa kiinnittää huomiota esiin nostettuihin ongelmiin ja sitä kautta luoda piristystä alueelle.
Vantaanjoelle toivottiin lisää uimapaikkoja ja uimakoppeja. Vantaanjoella on muutamia uimapaikkoja, mutta ongelmana on kaupungin mukaan Vantaanjoen huono vedenlaatu. Lisäksi uimapaikan perustaminen vaatii paikan pohjan varmistamista turvalliseksi. Siksi lisää uimapaikkoja ei sinne ole luvassa. Sen sijaan Malmin uimahallin remontin yhteydessä sinne tulee maauimala.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliKetkä asustavat Malmin kentällä?
Seuraava artikkeliMalminkaari 23:een suunnitteilla muodonmuutos