”Avokonttori” ei toimi peruskouluna

Jakomäen Sydämen sisätiloja muokattiin lähes miljoonalla
Jakomäen Sydän oli valmistuessaan kolme vuotta sitten sisätiloiltaan ainutlaatuinen koulu. Siellä oli lukuisia opetustiloja ilman seiniä, avaria avotiloja jaettiin erilaisin sermein luokkaryhmien käyttöön. Nyt koulussa on tehty lukuisia muutostöitä, jotta oppimisen edellytyksiä on voitu parantaa.
Jakomäen Sydämessä ovat vuodesta 2020 toimineet Kankarepuiston peruskoulu, päiväkoti Kankarepuisto sekä leikkipuisto Kankarepuisto. Vaikka rakennus oli hieno ja avara, sen avokonttorimaisuus aiheutti lukuisia ongelmia. Oppimis- ja opettamisrauhaa ei ollut, koska oppimistilojen läpi kuljettiin ja äänet seinättömistä tiloista kaikuivat kauas. Opetustiloja ei myöskään lopulta riittänyt kaikille ryhmille ja käyttöön jouduttiin ottamaan myös muihin tarkoituksiin suunniteltuja tiloja, kuten opettajien työskentelyhuoneita. Tunteja pidettiin myös ulkona mahdollisuuksien mukaan.
Koulussa todettiin, että tiloihin tarvitaan välttämättä lisää väliseiniä sekä pienempiä jakotiloja, jotta opettaminen voi jatkua. Muutostöitä tehtiin kesällä noin 900 000 eurolla rakennuksen toiminnallisuuden ja käytettävyyden lisäämiseksi. Uusien tilajakojen, sekä myös käytävälle asennettujen lisäovien kautta opetustilojen välistä ääneneristystä on nyt pystytty parantamaan. Kevyitä väliseiniä asennettiin tilojen akustiikka huomioiden. Osa pienryhmätiloista on nyt toteutettu tilamoduulien avulla. Tiloihin on asennettu myös jonkun verran lisää tarvittavia kiintokalusteita kuten oppilaskaappeja. Kenkähylllyjä ja naulakoita kaivattaisiin edelleen lisää.
Päiväkodin puolella on parannettu syksyn aikana ruokasalin linjaston toimivuutta muuttamalla linjaston sijaintia ruokasalissa. Leikkipuiston pihalla olevan kahluuallaan täyttöä on puolestaan kehitetty siten, että altaan täyttö sujuu nopeammin. Altaan portaiden yhteyteen on asennettu myös porraskaide helpottamaan altaaseen kulkemista. Valtaosa nyt tehdyistä muutostöistä saatiin valmiiksi ennen koulujen alkua, loput valmistuivat syksyn aikana. Jakomäen Sydän- palvelurakennus oli kaupungin ensimmäinen allianssitoteutusmuodolla valmistunut talonrakennushanke.
Teija Loponen
Kuvis Kankarepuistonkoulun avoimia oppilastiloja on nyt rajattu osin väliseinin, jotta ääneneristys on parantunut. Aiemmat matalat sermit eivät riittäneet estämään melua.
Kuva Teija Loponen
Jakomäen Sydän ei toiminutkaan palvelurakennuksena niin kuin ajateltiin.

Edellinen artikkeliDigitaalinen maalaus hurmasi Puistola-Seuran taidenäyttelyssä
Seuraava artikkeliMeripihkatietä muokataan