Koillisessa käytettävissä yli miljoona euroa

Kurranummen puisto on yksi kohde Kukkaniittyjä ja lammikoita täynnä elämää -hankkeessa. Kuva Teija Loponen
OmaStadin seuraava kierros käynnistyy syksyllä. Silloin saa ehdottaa ja äänestää siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Määräraha jakautuu suurpiirien kesken asukasluvun mukaan, Koillisen osuus on 1116 890 euroa.
20 prosenttia kokonaissummasta on varattu Helsingin yhteisille eli koko kaupunkia koskeville ehdotuksille. Tänä vuonna osallistuvan budjetoinnin ehdotuksille on luotu yhdenmukainen kustannusluokkarakenne, jonka korkeimmassa luokassa on huomioitu alueen ehdotuksen maksimibudjetti. Kustannusluokilla halutaan sujuvoittaa, helpottaa ja nopeuttaa ehdotusten arviointia ja kustannusten määrittelyä. Kustannusluokkien laadinnassa on käytetty taustatietona edellisten kierrosten ehdotusten kustannuslaskelmia sekä huomioitu luokkien määrittelyssä erityisesti pienempien hankkeiden mahdollisuus edetä äänestykseen. Lisäksi kustannusluokissa on huomioitu, että yksittäisen äänestettävän ehdotuksen kustannukset voivat olla enintään 50 % suurpiirialueen kokonaisbudjetista. Maksimikustannuksen suuruus vaihtelee suurpiirin määrärahan mukaisesti.
Jokaisella helsinkiläisellä äänioikeutetulla on käytettävissään enintään viisi ääntä. Osan äänistä voi jättää käyttämättä ja yhdelle ehdotukselle voi antaa vain yhden äänen. Aiemmilla kierroksilla osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin suurpiirialueen ehdotuksille keskimäärin 3,5 ääntä äänestäjää kohden ja koko Helsingin alueelle sijoittuville ehdotuksille 7,5 ääntä äänestäjää kohden. Omia ehdotuksia saa jättää omastadi-sivustolle lokakuussa, 2.-15.10. välisenä aikana. Niistä päästään äänestämään toteutettavia ehdotuksia keväällä 2024.
Edellisen kauden OmaStadi-ehdotuksia on lähdetty toteuttamaan marraskuusta 2021 lähtien. Koillisen ehdotuksista valmiina on hanke Kesäkanoja leikkipuisto Linnunrataan. Jo keväällä 2022 leikkipuistoon saatiin pöytäryhmiä ja kanalan rakentaminen toteutui nyt kevät-kesällä. Kanat saapuivat uuteen kesäkotiinsa vajaat pari viikkoa sitten. Toinen pitkällä toteutusvaiheessa oleva hanke on Kukkaniittyjä ja lammikoita täynnä elämää, jossa niittykohteita tulee Nummisuutarinpuistoon, Alppikylän huipun etelärinteeseen ja Kurranummen puistoon. Siihen liittyen myös Maarianmaanpuiston rakentamaton osa kunnostetaan ja puistossa siistitään polkuverkosto ja sammakkolammet siivotaan. Muissa edelliskauden hankkeissa on vielä toteutusvaihe kesken.
Teija Loponen
Edellinen artikkeli80 000 tiiltä vaihdetaan
Seuraava artikkeliKanat ilahduttavat taas Linnunradassa