Pihlajiston ala-asteen remontti vihdoin käynnistymässä

Pihlajiston koulun peruskorjausta on saatu odottaa. Nyt hanke on nytkähtämässä eteenpäin. Kuva Teija Loponen
Pihlajistontie 3:ssa sijaitsevassa koulussa ei ole muutamaan vuoteen opiskeltu. Koulurakennuksen perusparannushanke viivästyi alkuperäisestä tavoiteaikataulusta, koska vuonna 2020 kaupunki ei saanut hankkeelle yhtään urakkatarjousta. Nyt kouluun yhdistetään myös päiväkoti.
Vuonna 1978 valmistuneen koulun remonttihankkeen uudissuunnittelussa päädyttiin Raide-Jokeriin liittyvän tulevan aluerakentamisen myötä päivittämään oppilaspaikkamäärät, esittämään koulun yhteyteen päiväkotitoimintaa sekä varautumaan koulun tontilla asemakaavamuutoksen ja mahdollisen laajennuksen toteuttamiseen 2030-luvulla. Alkuperäisen perusparannushankkeen seurauksena Pihlajiston ala-aste on toiminut jo useamman vuoden väistötiloissa osoitteessa Salpausseläntie 1C. Koulu käyttää perusparannuksen alkamiseen saakka vanhan koulurakennuksen liikuntasalia sekä teknisten töiden tiloja. Tiloissa tehdään tarvittavat toimet sisäilman laadun varmistamiseksi.
Koulurakennuksen tekninen kunto on heikko ja kuuluu kunnostuksen piiriin. Remontin yhteydessä parannetaan samalla tilatehokkuutta sijoittamalla läheisen päiväkoti Aulangon toiminta koulurakennukseen. Tilojen ja piha-alueiden toteutuksessa otetaan siis huomioon sekä päiväkotitoiminnan että koulun tarpeet. Pihlajiston ala-asteen ja päiväkodin perusparannus ja toiminallinen muutos pyritään toteuttamaan vuoden 2025 loppuun mennessä. Väistötilapaviljongeille haetaan jatkoluvat 2023-2024 aikana. Uudistuvat tilat mahdollistavat myös esikouluntoiminnan sijoittamisen kouluun. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Pihlajiston ala-asteen koulunoppilaaksiottoalueen oppilasennuste kasvaa vahvasti vuoteen 2025 asti, erityisesti Viikinmäen osalta. Hankkeessa toteutettava kapasiteetti on 470 oppilaspaikkaa. Koulun henkilökuntaa on noin 47.
Syksyllä 2021 Kasko päätti luopua Hekan kiinteistössä osoitteessa Aulangontie 4 sijaitsevasta pienestä ja huonokuntoisesta päiväkotitilasta, jossa oli 53 tilapaikkaa. Muuton yhteydessä päiväkoti Aulangon uudeksi tilapaikkamääräksi määritettiin 120. Luvussa on mukana väliaikaisesti väistö- ja lisätiloihin sijoitettu ryhmäperhepäiväkoti Luhdin 8 tilapaikkaa. Väistö- ja lisätilojen rakennuslupaan merkitty kapasiteetti on 120 tilapaikkaa. Päiväkodin henkilökuntaa on noin 23.
Suunnittelussa varaudutaan siihen, että liikuntatilat ovat asukaskäytössä arki-iltaisin ja viikonloppuisin ja osa yleisopetustiloista sekä taito- ja taideaineiden tilat, ruokasali, päiväkodin sali ja monitoimitila voivat olla kouluajan ulkopuolisessa kerhokäytössä. Koulu toimii myös majoituskouluna.
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 22,7 miljoonaa euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2023-2025. Toteutuksen edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmassa.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliMalmin kentälle ajoesteitä
Seuraava artikkeliJuhlien aikaa