Ryhmäperhepäiväkoti Luhti muutetaan päiväkotiryhmäksi

Päiväkoti Aulanko toimii toistaiseksi väliaikaistiloissa. Kuva Teija Loponen
Ryhmäperhepäiväkoti Luhti sijaitsee Pihlajistossa osoitteessa Salpausseläntie 1. Nyt ryhmäperhepäiväkoti Luhti lakkautetaan ja muutetaan päiväkotiryhmäksi Aulangon päiväkodissa.
Ryhmäperhepäiväkodin tilat sijaitsevat nytkin päiväkoti Aulangon kanssa samassa rakennuksessa ja Luhdin toiminta järjestetään käytännössä kiinteänä osana päiväkoti Aulangon toimintaa. Päiväkodin yksi toiminta-alue muodostaa ryhmäperhepäiväkodin toimintatilat. Muutoksen yhteydessä henkilöstön kelpoisuutta voidaan muuttaa päiväkotimitoitusta vastaavaksi, jolloin ryhmässä toimii varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen opettaja. Vanhemmille pidetyssä tilaisuudessa paikalla olleet huoltajat olivat kaupungin mukaan tyytyväisiä suunnitelmaan, joka lisää hoitoaikojen joustavuutta. Luhdin nykyisillä lapsilla on mahdollisuus jatkaa samoissa tiloissa toimivassa lapsiryhmässä koko toimintakauden ajan.
Päiväkoti Aulanko toimii tällä hetkellä väliaikaistiloissa Salpausseläntiellä, sillä syksyllä 2021 Kasko päätti luopua Hekan kiinteistössä osoitteessa Aulangontie 4 sijaitsevasta pienestä ja huonokuntoisesta päiväkotitilasta, jossa oli 53 tilapaikkaa. Päiväkoti Aulanko siirtyy toimimaan Pihlajiston ala-asteen yhteyteen osoitteeseen Pihlajistontie 3, kunhan koulun perusparannus valmistuu.
Arvioitu valmistumisaika on vuoden 2025 lopussa.
Teija Loponen