Löytyykö uutta käyttöä Tenavatien koululle?

Puistolan vanhalle kansakoululle voisi ehkä sittenkin löytyä käyttöä, Sinikka Vepsä sai kannatusta kaupunginvaltuustossa ehdotukselleen. Kuva Teija Loponen
Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 25 muuta valtuutettua ovat esittäneet aloitteessaan, että Puistolan vanha kansakoulu kunnostetaan varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kansalais- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön.
Puistolan vanha koulurakennus osoitteessa Tenavatie 2 ei ole ollut perusopetuskäytössä sitten vuoden 2015. Vuosina 2016–2017 koulurakennuksen tiloja tarkasteltiin varhaiskasvatuksen järjestämisen näkökulmasta ja todettiin, että niiden muuttaminen varhaiskasvatuksen käyttöön olisi edellyttänyt laajoja muutostöitä ja korjauksia. Kaupungin vastauksessa todetaan, että Kaupunkiympäristön toimiala etsii tyhjiksi jääneille tiloille uusia käyttötarkoituksia, mutta kaupunginhallituksen hyväksymän toimitilastrategian mukaan kaupunki ei ylläpidä tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään.
Samaisessa vastauksessa lausuvat Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitävänsä tärkeänä koulurakennuksen säilyttämistä käyttökuntoisena ja toteavat, että Puistolan entinen kansakoulu sopisi hyvin arvioitavaksi osana operaattorimallia esimerkiksi taiteilijoiden työtiloiksi ja liikuntasali harrastuskäyttöön. Vaikka koulua ei voitaisi tässä yhteydessä peruskorjata arvoisensa kuntoon, on rakennuksen ylläpitäminen käytettynä kestävämpää sekä arvorakennuksen säilymisen, että kaupungin talouden näkökulmasta kuin talon pitäminen tyhjillään. Samalla olisi syytä arvioida, voisiko tiloissa toimia myös joitain kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita sekä näitä tukevia järjestöjä.
Sinikka Vepsä hämmästelee annettua lausuntoa.
-Vastauksessa todetaan, ettei koulurakennukselle ole löytynyt käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa ja että tulevina vuosina alueelle olisi tulossa useita uusia rakennuksia kouluille, päiväkodeille sekä kulttuurin – ja vapaa-ajan käyttöön. Kuitenkin lähes kaikessa viitataan monitoimitaloon, jossa Maatullin koulu on tällä hetkellä evakossa. Puistolanraitin koulu todennäköisesti puretaan ja rakennetaan uudelleen ja ehkä sama kohtalo odottaa Puistolan peruskoulun yli 700 oppilasta, eli koulut tulevat olemaan evakossa monitoimitilassa varmaan lähelle vuotta 2030.
Vepsä huomauttaa, että samaan aikaan lausunnossa kerrotaan miten kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta pitää tärkeänä koulurakennuksen säilyttämistä hyväkuntoisena ja, että se sopisi esimerkiksi taiteilijoiden työtiloiksi ja hyväkuntoista, isoa liikuntasalia voisi hyödyntää harrastuskäyttöön.
-Samoin lautakunta toteaa, että rakennuksen ylläpitäminen käytettynä on kestävämpää kuin talon pitäminen tyhjillään. Myös kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että huolimatta toimipisteen tämänhetkisestä käyttämättömyydestä kasvatuksen ja perusopetuksen tilana, koulurakennus säilytetään käyttökuntoisena. Kasko toteaa myös, että on syytä arvioida voisiko tiloissa toimia muita kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin- ja vapaa-ajan palveluita sekä näitä tukevia järjestöjä.
-Nämä edellä mainittujen lautakuntien lausunnot ovat mielestäni erittäin painavia ja siksi minun on vaikea sulattaa, että rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto voisi ohittaa nuo lausunnot. Kaupunginvaltuuston vastaus herätti runsasta keskustelua kokouksessa. Onneksi ponteni sai valtuuston enemmistön kannatuksen. Siinä ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta säilyttää Puistolan vanha kansakoulu käyttökuntoisena ja ottaa koulu osaksi operaattorimallia ja näin mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan koulun käyttöönotto esimerkiksi yksityisen varhaiskasvatuksen, taiteilijoiden, yhdistysten, ja nuoriso- ja asukastilojen kanssa. Lisäksi tulee tutkia mahdollisuutta synnyttää kylätilan kaltainen monipuolinen palvelupiste, joka naapurikaupunginosassa Tapanilassa osoittautui loistavaksi ratkaisuksi entisen kansakoulun kohdalla.”
-Tosiasia on, että Puistolassa tulevaisuudessakin päiväkotipaikat ovat riittämättömät ja me tarvitsemme nuorisotilan, asukastalon ja järjestöille toimintatilat. Vanha kansakoulu tulee kunnostaa pian arvoiseensa käyttöön, eikä sen saa antaa rapistua tai tuhoutua käyttämättömänä. Paviljongit pitää saada pois koulujen pihoilta. Niihin käytettävillä vuokrarahoilla korjataan kulttuurihistoriallinen, kaunis koulu ja rahaa jää vielä säästöönkin, painottaa Sinikka Vepsä.
Teija Loponen

Edellinen artikkeliKun ”Satupekka” Malmille saapui
Seuraava artikkeliMaatullin joukkue NouHätä! –kisan finaaliin