Lähipalvelut, perusoikeudet ja turvallisuus puhututtivat Malmilla

Tiina Sandberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Terhi Peltokorpi, Mika Ebeling, Teija Makkonen, Hilkka Ahde ja Mirita Saxberg valmiina lappuvastaukseen. Kuva Teija Loponen
Vaalitentti nosti esiin myös rakentamisen ja grynderit
Asukastaloilla kävijät ja alueen asukkaat saivat ennakkoon lähettää kysymyksiä Asukastalojen puolesta -verkoston Malmitalolla järjestämään vaalipaneeliin. Panelisteina oli eduskuntavaalien ehdokkaita eri puolueista niin Koillisesta, kuin muualtakin Helsingistä.
-Ehdokkaita olisi ollut tulossa enemmänkin, mutta emme voineet ottaa kuin nämä seitsemän, tila ja aika asettivat rajoituksia. Mutta hieno kattaus ja mukavasti saimme ennakkokysymyksiä, kertoo järjestäjiin kuulunut Ansa Mielonen Jakomäestä. Kysymyksiä oli saatu muun muassa Asukastaloilta, joiden kävijät ovat pääasiallisesti eläkeläisiä tai työttömiä. Se näkyi myös kysymyksissä, vaikka toisaalta esille nousivat myös lapsiperheiden ja opiskelijoiden ongelmat. Osaan kysymyksistä panelistit saivat vastata aikarajalla, osaan nostettiin värilaput.
Lappukyselyssä terveydenhuoltoa riittävänä ja toimivana ei pitänyt kukaan vastaajista, sen sijaan terveys- ja hoivapalveluiden ostopalvelut jakoivat mielipiteitä. Kaikki vastaajat eli Hilkka Ahde SDP, Mika Ebeling KD, Teija Makkonen PS, Mari Holopainen VIHR, Veronika Honkasalo VAS, Terhi Peltokorpi KESK, Tiina Sandberg SKP ja Mirita Saxberg KOK, olivat samaa mieltä siitä, että lähipalvelut terveyspalveluissa, neuvoloissa ja hammashoidossa ovat paremmat kuin suuret keskitetyt yksiköt kauempana asuinalueista.
Tärkeimpänä perusoikeutena kaikki pitivät oikeutta elämään.
Tiina Sandberg nosti esille asumisen ja sen, että sanktiot puuttuvat, jos tämä perusoikeus ei kaikilla täyty.
Veronika Honkasalon mielestä ihmisen lähtökohdat eivät saisi vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa. Samaten hän huomautti, että koronarajoitukset iskivät pahimmin ikäihmisiin ja omaishoitajiin, samaten koululaisiin, joiden ruokailun jatkumisen eteen hän teki töitä.
Mika Ebelingin mukaan ihmisellä on oikeus elämään hedelmöittymisestä lähtien kuolemaan saakka. Samaten uskonnon- ja sananvapaus ovat tärkeitä.
Teija Makkonen nosti esiin tasa-arvoisuuden, inhimillisyyden ja sen, että huono-osaisista on pidettävä huolta.
Hilkka Ahteelle tärkeää on oikeus hyvään kuolemaan ja sitä ennen saattohoitoon sekä vanhustenhoidossa laadukkuuteen. Omaishoitajia ei saa hyväksikäyttää.
Mirita Saxberg kannatti edellisten nostoja ja lisäsi niihin oikeuden opiskella, tehdä työtä ja myös vaikuttaa. Ehdokkuus vaaleissa on niin kallista, ettei siinäkään tasa-arvoisuus toteudu.
Mari Holopainen halusi korostaa oikeutta elää seuraavillekin sukupolville, tätä oikeutta uhkaa ilmastokriisi.
Ulkomaalaisten lääkärien huonoon suomen kielen puhe- ja kirjoitustaitoon kaikki olivat valmiita vaatimaan parannusta. Useampaankin kertaan esille nousi nuorten pahoinvointi ja osin siitä johtuva ikäihmisten kokema turvattomuus. Kaikkien panelistien mielestä lapsiin tulee panostaa jo varhaiskasvatuksesta lähtien, jotta syrjäytymistä ja siitä seuraavaa oireilua ei syntyisi.
Hieman kinaakin paneelissa saatiin aikaan muun muassa verotukseen ja rakentamiseen liittyvissä asioissa. Tiina Sandberg totesi rakentamisen tapahtuvan gryndereiden ehdoilla, Mari Holopainen kertoi tehneensä aloitteen, jossa laatu olisi määrää tärkempää ja Teija Makkonen huomautti, että nyt salissa puhutaan eri lailla kuin valtuustossa. Hän lisäsi, että grynderit tuntuvat määräävän myös Puistolassa, jossa asukkaat vastustavat kerrostaloja, mutta siitä ei kaupungin taholla välitetä.
Mirita Saksberg huomautti, että mieluummin Östersundomiin taloja kuin Malmin lentokentälle, jonka rakentaminen on älytön päätös. Kaikki liputtivat sille, että Suomea voisi asuttaa vähän tasaisemminkin.
Teija Loponen