Eläinsairaalan isoista potilaista 478 hevosia

Hevosia hoidetaan eläinsairaalassa eniten isoista eläimistä. Kuva Teija Loponen
Yliopistollisessa eläinsairaalassa viime vuonna hoidettujen helsinkiläisten eläinpotilaiden määrä on hieman vähentynyt edellisvuoteen verrattuna. Eläinsairaalassa hoidettiin vuoden 2022 aikana yhteensä 13018 helsinkiläistä pieneläintä, vuonna 2021 määrä oli 13928 kpl, joista päivystysaikana hoidettiin 5294 41 %. Pieneläinsairaalassa hoidetuista pieneläimistä 72 % oli koiria, 23 % kissoja ja 5 % muita pieneläimiä kuten kaneja, marsuja, hamstereita, rottia ja lintuja. Hevos- ja tuotantoeläinsairaalassa hoidettiin 543 helsinkiläistä hevosta ja muuta suureläintä (vuonna 2021 565 kpl), joista päivystysaikana 103 (20 %). Hevos- ja tuotantoeläinsairaalassa hoidetuista eläimistä 478 (88 %) oli hevosia ja loput 12 % muita eläimiä kuten nautoja, lampaita, sikoja ja vuohia.
Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka kunnan alueella. Lisäksi kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua alueellaan olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina. Ympäristöpalvelut ostaa nämä palvelut Yliopistolliselta eläinsairaalalta. Hoitoa annetaan sekä lemmikkieläimille että hyötyeläimille. Palveluun sisältyy myös ympärivuorokautinen päivystys pien- ja suureläimiä varten. Pieneläinsairaala ja hevossairaala sijaitsevat Viikissä ja tuotantoeläinsairaala Mäntsälässä.
Lintuinfluenssatilanne kuormitti pieneläinsairaalan päivystystä jonkin verran myös vuonna 2022, kun lintuinfluenssaa esiintyi edelleen Helsingissä. Vuonna 2021 lintuinfluenssaa todettiin Helsingissä ensimmäistä kertaa. Loukkaantuneita ja huonokuntoisia lintuja toimitettiin yliopistolliseen eläinsairaalaan lopetettavaksi vuonna 2022 yhteensä noin 50. Lintujen käsittely lintuinfluenssaepäilytapauksissa edellytti tavanomaista tarkempia suojautumis- ja siivoustoimia.
TL
Edellinen artikkeliMalmille lähes kahden miljoonan paviljonki
Seuraava artikkeliAvoin kirje poliittisille päättäjille