Koirat haetaan ahkerimmin takaisin

Koirista valtaosa noudetaan takaisin kotiin.
Viikissä sijaitsevassa Löytöeläintalossa hoidettiin vuonna 2022 1117 eläintä, joista lähes puolet, 545 lemmikkiä, oli Helsingistä löytyneitä tai helsinkiläisten omistajien eläimiä.
Viikkiin viedään eläimiä koko pääkaupunkiseudulta, sillä löytöeläintalon toiminta järjestetään yhteistyössä Espoon, Kaunaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa. Kuntatasolla Helsingistä eläimiä tulee selkeästi eniten, 49 prosenttia. Helsinkiläiseläinten määrä on pysynyt varsin samalla tasolla viime vuosina, sillä alueen eläimiä oli Löytöeläintalossa vuonna 2021 585 yksilöä ja sitä edellisenä vuonna 2020 497.
Helsinkiläisistä eläimistä 44 % oli kissoja, 41 % koiria ja 15 % muita pienikokoisia eläimiä kuten marsuja ja kaneja.
Viime vuonna löytöeläintalossa hoidetuista helsinkiläisistä eläimistä 58 % oli varsinaisia löytöeläimiä, viidennes valvontaeläinlääkärin haltuun ottamia eläimiä ja 22 % oli sosiaalisista syistä hoitoon otettuja tai poliisin takavarikoimia eläimiä. Vuonna 2021 vastaavat luvut olivat löytöeläimiä 41 %, valvontaeläinlääkärin haltuun ottamia eläimiä 40 % ja sosiaalisista syistä hoidettuja eläimiä 19 %.
Tilaston mukaan löytöeläinten määrä on kasvanut ja valvontaeläinlääkäreiden haltuun ottamien eläinten määrä vähentynyt. Muutokset johtuvat kuitenkin laskentatavan muutoksesta, sillä nykyään kaikki löytöeläiminä vastaanotetut eläimet lasketaan löytöeläimiksi, vaikka niihin hoidon aikana kohdistuisi valvontaeläinlääkärien toimenpiteitä eikä niitä palautettaisi omistajille.
Helsinkiläisten eläinten hoitovuorokausia kertyi vuonna 2022 yhteensä 2300. Edellisvuonna hoitovuorokausien määrä oli 2309 ja vuonna 2020 määrä oli lähes kaksinkertainen, 4083. Kissoilla hoitovuorokausia oli 1068 (keskimäärin 4,5 vrk) ja koirilla 566, mikä tekee keskimäärin 2,6 vuorokautta. Vuonna 2021 kissoilla hoitovuorokausia oli keskimäärin 5 vrk ja koirilla 2 vrk. Keskimääräisten hoitovuorokausien määrät ovat pysyneet HESY ry:n toiminta-aikana erittäin lyhyinä.
Valtaosa koirista, 78%, ja kissoista noin 66 % palasi takaisin omistajalleen. Lähes kaikki ne eläimet, joita omistaja ei noutanut, siirrettiin hoidettaviksi HESY-keskukseen, josta ne sijoitetaan edelleen uusille omistajille. Vain neljä prosenttia, eli 22 koiraa tai kissaa tuotiin löytöeläintaloon kuolleena, tai ne jouduttiin lopettamaan sairauden tai vihaisuuden takia.
Löytöeläintalossa hoidettujen eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa HESY ry:n palkkaama eläinlääkäri. Vuonna 2022 löytöeläintalon eläinlääkäri hoiti 318 eläintä, joista 171 oli helsinkiläisten omistajien. Yleisin toimenpide oli eläimen yleistutkimus. Eläinsuojelulaki edellyttää kuntien järjestävän irrallaan tavattujen ja talteen otettujen lemmikkieläinten hoidon 15 vuorokauden ajan. Helsingissä löytöeläinten hoidosta on vastannut 1.10.2020 lähtien Helsingin eläinsuojeluyhdistys – Helsingfors djurskyddsförening HESY ry. Löytöeläinten ja eläinsuojelullisista syistä haltuun otettujen lemmikkieläinten tilapäinen hoito järjestetään Helsingin yliopistolta vuokratussa löytöeläintalossa Viikissä. Jos eläimen omistajaa ei löydy 15 vuorokauden säilytysajan jälkeen, eläin voidaan sijoittaa uudelleen tai lopettaa. Uutta kotia etsivät eläimet siirretään pääosin HESY ry:n Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevaan toimitilaan.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliNäin vastaavat Koillisesta Eduskuntaan tähtäävät
Seuraava artikkeliVantaanjoen rantaan useita levähdys- ja oleskelupaikkoja