Sopeutumista

Sopeutuminen määritellään kasvuprosessiksi, jossa kehitytään tulemaan tehokkaasti ja itsenäisesti toimeentulevaksi ja selviytymään erilaisista ongelmista. Tätä sopeutumiskykyä ihmiset tarvitsevat elämänsä eri vaiheissa. Juuri nyt puistolalaiset yrittävät kovasti sopeutua ajatukseen kerrostaloista omakotitalojensa naapurissa. Joskin asukasillassa moni yritti ehdottaa, että hankkeesta luovuttaisiin, kun kaupunkiin rakennetaan koko ajan niin paljon muutenkin. Jos ennen on ikkunasta nähnyt puita ja pensaita sekä taivasta niiden yläpuolella, on massiivisen talon seinän tulo tuon vanhan näkymän tilalle melkoista sopeutumista vaativaa.
Sopeutumista vaaditaan jossain määrin myös seurakuntalaisilta, kun Malmin kirkon remontti on hajauttanut toiminnot eri puolille Koillis-Helsinkiä. Hienoa on kuitenkin se, että mitään toimintoja ei ole tarvinnut tilanpuutteessa lakkauttaa, vaan niille on varsin luovastikin löytynyt uusia osoitteita. Samalla muun muassa Tapulin ja Siltamäen seurakuntakotien käyttöaste nousee reippaasti. Kaikkiin muutoksiin liittyy yleensä aina sekä hyviä, että huonoja puolia. Vantaanjoen rantaan suunniteltu uusi isompi grillipaikka on useimpien mielestä mukava uudistus. Sen kääntöpuolena nähdään kuitenkin mahdollinen läheiselle viljelyspalsta-alueelle koituva haitta. Asiaa auttaisi paljon se, että samalla puistoalueelle rakennettaisiin Helsinki-huussi, josta iloa olisi niin ulkoilijoille, matonpesijöille, viljelyspalstalaisille kuin grillaajillekin.
Sopeutumista, tai vähintäänkin ajattelutavan muutosta vaatii sekin, että maailma on muuttunut epävarmemmaksi ja turvattomammaksi. Ihmiset ovat tulleet hankinnoissaan varovaisemmiksi, turhaan ei nyt tuhlata ja tarpeellisiakin hankintoja pohditaan tarkemmin. Ympäristön kannalta se on hyvä, kaupan alan kannalta ei niinkään. Samalla on ryhdytty pohtimaan kotivaran hankkimista ja sitä, mistä löytyisi lähin suoja, jos jotain turvallisuutta uhkaavaa sattuu. Taloyhtiöissä väestösuojatieto löytyy isännöitsijältä. Omakotitaloasukkailta asian selvittely vaatii enemmän työtä. Erilaisia vaaratilanteita voi myös harjoitella. Niin tekivät muun muassa partiolaiset viime viikonloppuna Jakomäen lammella.
Edellinen artikkeliPuistolasta Betonila?
Seuraava artikkeliMalmin kirkon toiminnat hajautettiin remontin alta