Viikissä kulkureitti suljettuna

Oranssi viiva kertoo suljetun raitin sijainnin. Kuva Helsingin kaupunki
Viikin Purolahdella Viikinojan länsipuolella tehdään kaivuu- ja kuljetustöitä, joiden vuoksi kulkureitti on jouduttu väliaikaisesti sulkemaan keskiviikosta 8.2. alkaen. Töiden eteneminen riippuu sääolosuhteista, ja siksi niiden tarkkaa lopetuspäivää ei vielä tiedetä. Reitti aukeaa uudelleen kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Kulkureitti joudutaan sulkemaan kaivuumassojen läjitykseen liittyvien kuljetusten vuoksi. Suurin osa maamassoista läjitetään lähellä sijaitseville Viikin opetus- ja tutkimustilan pelloille.
Nyt tehtävät kaivuutyöt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jolla parannetaan Natura-alueen rantaniittyjen ja lajiston elinolosuhteita sekä lisätään Viikinojan alaosan vesiensuojelullista merkitystä. Kunnostukset käynnistyivät jo viime talvena, jolloin kaivettiin kolme vesiallasta Viikinojan varteen Etu-Viikin peltojen keskelle.
Tänä talvena kulkureitin molemmin puolin on kaivettu yhteensä neljä uutta vesiallasta. Kunnostuksilla lisätään alueen merkitystä erityisesti vesilintujen poikasten suoja- ja ruokailualueena sekä kahlaajien elinympäristönä. TL
Edellinen artikkeliHeikki Viljan työ on naurattaa
Seuraava artikkeliKaikki mulle heti