Lentokentälle suunnitellaan jo katuja

Nallenrinteen asuinalueen useat kadut sijoittuvat nykyiseen metsämaastoon. Nallenrinteen havainnekuva Voima Graphics
Helsingin kaupunki on laatimassa Malminkentän ensimmäisen asuinalueen, Nallenrinteen katujen katusuunnitelmia. Alueelle on tulossa asuntoja noin 2 800 asukkaalle. Lisäksi sinne sijoittuu päiväkoti ja muita lähipalveluja. Kaikki nyt suunniteltavat kadut ovat uusia katuja. Alueelle ovat nousemassa Gustafsberginkatu, Ilmasillantie välillä Tattariharjuntie – Nallenrinteenpuisto, Lepistönkatu, Nallenrinteenaukio, Oskarsberginkatu, Suistolankatu ja Vanha Viipurin maantie.
Gustafsberginkatu on asuinalueen tonttikatu. Eteläpäässä kadun poikki kulkee korotettuna Vanha Viipurin maantie -nimellä kulkeva jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Gustafsberginkatu liittyy eteläpäästään valo-ohjatulla liittymällä Tattariharjuntiehen ja pohjoispäässä Nallenrinteenaukioon. Gustafsberginkadulle on tulossa päiväkoti lähelle Nallenrinteenaukiota ja kadulla tulee olemaan päiväkodin saattoliikennettä. lImasillantie sijoittuu osittain rakentamattomaan metsämaastoon ja osittain sen alueella on nykyisiä kentän huoltoteitä ja rakennuksia. Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, paloaseman pelastusajo sekä läpikulkuliikenne myöhemmin rakentuville asuinalueille.
Lepistönkatu sijoittuu suunnitelmassa pääosin nykyiselle lumenvastaanottopaikalle ja rakentamattomaan metsämaastoon. Nallenrinteenaukio on uusi katuaukio, joka sijoittuu Nallenrinteen asemakaava-alueen keskelle. Aukio sijoittuu rakentamattomaan metsämaastoon. Aukiolle tehdään alas laskettuja istutusalueita ja sinne sijoitetaan alueella olevia siirtolohkareita sekä pesäkeinu ja jousikeinut turva-alustoineen. Kioskirakennukselle on tilavaraus.
Oskarsberginkatu sijoittuu pääosin nykyiselle lumenvastaanottopaikalle ja rakentamattomaan metsämaastoon. Suistolankatu sijoittuu pääosin nykyisen huoltoaseman tontille ja lumenvastaanottopaikalle sekä metsämaastoon. Suistolankatu liittyy eteläpäästään valo-ohjatulla liittymällä Tattariharjuntielle ja pohjoispäässä Oskarsberginkatuun. Vanha Viipurin maantie on vanha maantie, joka muutetaan uudeksi yhdistetyksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi. Väylä on sallittu myös pelastus- ja huoltoajolle. Väylä liittyy länsipäässä Tattaiharjuntielle ja Itäpäässä Ilmasillantielle.
Raitin varressa on kolme eri aukiota. Tattariharjuntien puoleisessa päässä sijaitsee pienin, toimivasta vesipostista teemansa saanut aukio, raitin keskivaiheille sijaitsee suurin aukio, Nallenrinteenaukio ja Ilmasillantien puoleisessa päässä sijaitsee kolmas aukio, joka levittäytyy Oskarsberginkadun molemmille puolille.
Suunnitelmat asetetaan vielä nähtäville keväällä tai alkukesällä. Tavoitteena on, että katusuunnitelmat hyväksyttäisiin kesällä 2023 ja rakentaminen pääsisi alkamaan ensimmäisten katujen osalta alustavan aikataulun mukaan jo tämän vuoden lopussa. Nyt esillä olevista katusuunnitelmaluonnoksista saa antaa palautetta kaupungille 14.2. mennessä.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliKatuja peruskorjataan
Seuraava artikkeliHeikki Viljan työ on naurattaa