Malmin uudesta sairaalasta kilpailee 12 ehdokasta

Malmin sairaala-alue tulee laajentumaan uudella noin 450 sairaansijan yksiköllä. Kuva Teija Loponen
Malmin uuden sairaalan suunnittelua koskevaan kutsukilpailuun tuli osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikaan mennessä yhteensä 31 hakemusta. Niistä 12 pääsee mukaan ensimmäiseen vaiheeseen.
Malmin uuden sairaalan suunnittelua koskevan kutsukilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitaan seuraavat kolme eniten laatupisteitä saanutta ehdokasta: 1. JKMM Arkkitehdit Oy 2. Ryhmittymä: Arkkitehtitoimisto Tähti‐Set Oy, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ja UKI Arkkitehdit Oy 3. Ryhmittymä: Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja ERI Arkkitehdit Oy. Lisäksi kutsukilpailuun valittiin arvalla yhdeksän ehdokasta, jotka täyttävät osallistumishakemuksen vähimmäiskelpoisuusehdot. Nämä ehdokkaat ovat 1. Arkkitehdit Tommila Oy 2. Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy 3. Ryhmittymä: JADA Oy ja MUUAN Oy 4. Ryhmittymä: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja Harris Kjisik Arkkitehdit Oy 5. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 6. Helin & Co Arkkitehdit 7. Ryhmittymä: Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja VPL Arkkitehdit Oy 8. Arkkitehtitoimisto K2S Oy 9. Ryhmittymä: Arkkitehdit Tiula Oy, Audeamus Oy ja AUD Architects Hong Kong, Limited.
Kilpailusta päätettiin sulkea pois ne ehdokkaat, jotka eivät täyttäneet soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain perusteella suljettiin pois AW2 Architects Oy:n eturistiriitatilanteen vuoksi. Kilpailun järjestäjänä toimii kaupunkiympäristön toimiala sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Kilpailutehtävänä on suunnitella Malmin uusi sairaala, jossa tulee olemaan noin 450 sairaansijaa. Lisäksi rakennukseen on tarkoitus sijoittaa kotisairaalan ja polikliinisen toimenpideyksikön tiloja sekä muita toimintaa tukevia tiloja. Sairaalan arvioitu laajuus on noin 80 000 brm2. Arkkitehtuurikilpailu pidetään kaksivaiheisena kutsukilpailuna. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa sairaalalle haetaan toimivaa kokonaiskonseptia ja kaupunkikuvallista ratkaisua. Kilpailun toisessa vaiheessa tarkoituksena on tutkia tarkemmin toiminnallisia, arkkitehtonisia ja teknistaloudellisia ratkaisuja. Lisäksi kilpailun tavoitteena on valita hankkeen suunnittelijat.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliKeskusteluilta Puistolan asemanseudun kaavamuutoksista
Seuraava artikkeliKatuja peruskorjataan