Helsinkipuisto osuu Pukinmäenrannan suunnittelualueelle

Pukinmäenrannan suunnittelualue sijoittuu Vantaanjoen ja Pukinmäen asuinalueen väliin, Pukinmäenkaaren molemmin puolin. Kuva on otettu pohjoisesta. Kuva: Aki Antinkaapo / Helsingin kaupunki
Pukinmäen länsiosaan suunnitellaan kerrostalovaltaista täydennysrakentamista Vantaanjoen rannalle. Koko työn alla oleva suunnittelualue sijoittuu Vantaanjoen ja Pukinmäen asuinalueen väliin, Pukinmäenkaaren molemmin puolin.
Alueen eteläosaan, Kehä I:n laidalle sijoitetaan mahdollisesti liike- ja toimitiloja. Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että Pukinmäenrannan uusi asuinalue sijoittuu Pukinmäen länsiosaan Vantaanjoen itärannalle, joka on nykyisin suurimmalta osin rakentamatonta pelto- ja metsäaluetta. -Jostain syystä tässä kohtaa jää mainitsematta, että voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkinnällä P eli puistoalue. Lisäksi joelta Pukinmäenkaareen mutkaan saakka ulottuvalla alueella se kuuluu Helsinkipuistoon, huomauttaa Pukinmäessä asuva Lauri Miettinen.
Suunnittelun keskeisenä tavoitteena on sopeuttaa uusi rakentaminen Vantaanjoen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Tavoitteena on myös huomioida alueen luontoarvot mukaan lukien Vantaanjoen Natura-alue. Alueen metsäiset kukkulat on tarkoitus säilyttää nykyisessä käytössä virkistysalueina. -Tuossa esityksessä häiritsee eniten se, että ei huomioida sitä, että samalla luontoa ja kaupunkilaisten virkistysaluetta häviää. Mielestäni on tosi iso asia, että luontoa ollaan tässä taas vähentämässä, vaikka samaan aikaan puhutaan, kuinka tärkeää on säilyttää luonnonvaraisia alueita sekä ihmisten hyvinvoinnin, että hiilensidonnan kannalta. Mielestäni ensimmäisissä verkkotilaisuuksissa puhuttiin pientalovaltaisesta rakentamisesta. Nyt se on muuttunut kerrostalovaltaiseksi. Ranta-alueella on tutkitusti 30 metriä savea, eli rakentaminen vaatii paalutusta. Omalla tontillani pisin paalu oli 24 metriä, vaikka asun selvästi kauempana joesta, toteaa Lauri Miettinen. Miettinen pohtii myös, mitä paaluttaminen tule merkitsemään Vantaanjoen vedenlaadulle.
Liikenteen suunnittelussa tavoitteena on luoda uusia kulkuyhteyksiä rakentuvan alueen ja Pukinmäen keskustan välillä. Yhteyksissä painotetaan erityisesti kävelyä ja pyöräliikennettä sekä joukkoliikennettä. Nykyinen Pukinmäenkaari toimisi alueella pääkatuna ja uudet itään kulkevat katuyhteydet yhdistäisivät sen Pukinmäen keskustaan. – Pukinmäenkaari on kapea ränni, joka on helposti tukossa. Joukkoliikenteeseen kuulunee lähijuna, mutta Pukinmäen asemalle on kyllä kävellen pitkä ja mäkinen matka, huomauttaa Miettinen. Kaavan valmistelun aikana tutkitaan myös, voisiko Vantaanjoen ylitse sijoittaa uusia kävelyn ja pyöräilyn siltoja.
Alueen pohjoisosassa luodaan edellytykset pyöräilybaanan toteuttamiselle ja Kehä I:n varrella tutkitaan liikennejärjestelyitä ja melulta suojautumista. Kaava mahdollistaa myös uusien palvelujen, kuten päiväkodin saamisen alueelle. Miettinen muistaa, että jossain on nostettu esiin myös mahdollinen raidejokeriyhteys. Jos raidejokeri menisi matonpesupaikan läheltä Vantaanjoen yli, niin tarkoittaako se, että raiteet jatkuisivat Tuomarinkylän arvokkaan maiseman halki? Suunnitelmista voi kysyä tänään keskiviikkona 1.2. Pukinmäen kirjastolla, jossa asemakaavan suunnittelijat ovat tavattavissa klo 14–19. Palautetta suunnitelmasta voi antaa 10.2. asti. Lopullisesti Pukinmäenrannan asemakaava menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi aikaisintaan vuonna 2025. Teija Loponen
Edellinen artikkeliPukinmäessä erilainen vuoden alku
Seuraava artikkeliPaljon muuttuu