Kotinummen puistoon kouluparakki

Silkokujalla sijaitseva Kotinummentien koulu ja päiväkotirakennus tullaan remontoimaan. Kuva Teija Loponen
Malmin peruskoulun Kesälän toimipiste Silkokuja 7:ssä ja samassa rakennuksessa toimivan päiväkoti Kotinummen tilat aiotaan perusparantaa. Koululaisille tulee parakki puistoon, päiväkoti siirtyy evakkoon Filpuksenpuistoon.
Korjaustyöt alkanevat alkuvuodesta 2024, ja niiden kesto on noin puolitoista vuotta. Koulun väistötilaksi on suunnitteilla koulun viereen Kotinummenpuiston kentälle uusi kaksikerroksinen koulupaviljonki. Päiväkoti Kotinummen käyttöön on tarkoitus ottaa korjausten ajaksi Filpuksenpuistossa parhaillaankin käytössä oleva päiväkotipaviljonki. Matkaa sinne Kotinummesta kertyy noin kilometrin verran. Koulun väistötilaa valittaessa selvitettiin alueelta vapautuvat valmiit väistötilat ja vapaat toimitilat, mutta koululle sopivaa tilaa ei löytynyt. Koska Malmin palveluja uudistetaan enemmänkin, on nyt toteutettavalle koulun väistötilalle odotettavissa lähivuosina tarvetta myös muissa lähialueen hankkeissa. Siksi koulun käyttöön on päädytty hankkimaan uusi kaksikerroksinen koulupaviljonki.
Paviljonki ei mahdu koulun omalle tontille korjausten aikana.
Kotinummenpuiston kenttä on sijaintinsa ja rakennuskustannusten vuoksi suunnittelijoiden parhaaksi katsoma sijaintivaihtoehto paviljongille. Sen etuja on, että kaupunki omistaa maan, rakennuspaikan olosuhteet ovat sopivat, eikä paikalta tarvitse kaataa puita. Paviljonki sijoittuu Kotinummenpuistossa olevalle hiekkakentälle tai sen viereen. Tarkka sijainti ratkeaa rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Kun tilan käyttö päättyy, paviljonki poistetaan ja kenttä kunnostetaan. Koulupaviljongin hankkimista koskeva asia viedään rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon päätöksentekoon arviolta helmikuussa. Rakennuslupaa on tarkoitus hakea keväällä 2023, jotta valmistelevat työt saataisiin puistossa käyntiin jo kesällä. Lupa-asiassa kuullaan myös lähimpien naapurikiinteistöjen omistajia. Jos kuulemisen alueella sijaitsee asunto-osakeyhtiö, kuuleminen osoitetaan yhtiölle.
Malmin peruskoulun ja päiväkoti Kotinummen nykyisessä rakennuksessa korjataan siinä havaitut puutteet. Talossa muun muassa parannetaan ilmanvaihtoa, korjataan ulkoseinärakenteet, kunnostetaan ikkunat, uusitaan alakatot ja valaistus, uusitaan lämpöpatterit sekä keittiö laitteineen, parannetaan akustiikkaa sekä puhdistetaan alustatila rakennusjätteistä. Rakennus on valmistunut 1991, ja sitä on jonkin verran korjattu aiemminkin, muun muassa vesikatto uudistettiin vuonna 2021. Kesällä 2022 parannettiin hulevesien ohjausta. Myös koulun korjaushanketta koskeva hankesuunnitelma on päättäjillä käsittelyssä.
Teija Loponen
Edellinen isompoi remontti koettiin vuonna 2021, jolloin koulurakennuksen vesikatto uudistettiin.
Kuva Teija Loponen