Malmin lentoaseman terminaali suljetaan

Malmin lentoaseman terminaalirakennus suljetaan kunnostustöiden ajaksi. Arkistokuva Raine Haikarainen
Malmin lentokentän terminaalirakennus tyhjennetään vuokralaisista ja suljetaan noin vuodeksi korjaustöiden vuoksi. Remontin arvioidaan maksavan arvonlisäverottomana noin 4,5 miljoonaa euroa.
Malmin lentoaseman vanhan terminaalirakennuksen teknisen peruskorjauksen on tarkoitus alkaa toukokuussa 2023. Silloin rakennuksesta saavat lähteä siellä nykyisin toimiva ravintola ja noin 15 muuta vuokralaista. Kaupungin omistuksen aikana terminaalirakennuksessa on tehty vain pienimuotoisia korjaustöitä, ja nyt tehtävillä korjauksilla turvataan rakennuksen pysyminen käyttökunnossa. Erityisesti korjausta vaativat talon vesi- ja viemäriputkistot. Remontissa kunnostetaan lisäksi muun muassa ilmanvaihtojärjestelmää ja sähköteknisiä järjestelmiä. Myös osa julkisivusta sekä vanhat ikkunat ja ovet korjataan. Rakennusteknisesti rakennus on ikäistään vastaavassa kunnossa. Sisäilmaongelmista ei ole raportoitu.
Remontissa rakennuksen alustatila ja kellari alipaineistetaan ja alustatilan tuuletusta parannetaan, rakennuksen ympäri rakennetaan salaojitus ja ensimmäisen kerroksen julkisivurakenne palautetaan kalkkihiekkatiili-muurauksesta rapatuksi. Ilmanvaihtokoneet kunnostetaan kestämään seuraavat 10 vuotta. Lämmitysjärjestelmä eriytetään viereisen hangaarirakennuksen lämmityksestä. Kohteeseen asennetaan ulkoalueet ja sisätilojen yleiset alueet valvova kameravalvontajärjestelmä sekä murtoilmaisujärjestelmä, jolla valvotaan kuoriovet ja kiinteistön yleiset alueet. Samoin paloturvallisuuteen tehdään parannuksia.
Korjaukset tehdään arvokkaan rakennuksen alkuperäisiä ratkaisuja kunnioittaen. Tilamuutoksia ei tehdä. Rakennukseen jää korjausten jälkeenkin muuta kunnostettavaa, ja laaja perusparannus tulee tehtäväksi myöhemmin, kun rakennuksen käyttötarkoitus tulee selviämään. Remontin valmistuttua tilat on tarkoitus laittaa uudelleen vuokralle. Tavoitteena on, että rakennus tarjoaa palveluita alueen asukkaille ja käyttäjille, ja että sen toiminta tukee Malmin kentän kehittämistä ja väliaikaiskäyttöä.
Rakentaminen alkaa kesäkuussa ja työn arvioidaan olevan valmis maaliskuussa 2024. Nyt työn alle tulevien rakennuskustannusten enimmäishinta-arvio on arvonlisäverottomana 4 530 000 euroa lokakuun 2022 kustannustasossa.
Malmin lentoaseman terminaalia eli hallintorakennusta ryhdyttiin suunnittelemaan vuonna 1935 ja se valmistui lentoaseman vihkiäisiin 15.5.1938. Museovirasto pitää terminaalirakennusta jopa kansainvälisesti erittäin hyvin alkuperäisessä asussa säilyneenä lentoasemarakennuksena. Terminaalin ensimmäisessä kerroksessa oli saapuvien ja lähtevien matkustajien tilat. Toinen kerros oli varattu ravintolalle ja kolmas toimistoille. Rakennusta on peruskorjattu edellisen kerran vuosina 1966–1967, jolloin näköalatasanteille johtavat ulkoportaat poistettiin ja ravintolasta terassille johtavat ovet korvattiin ikkunoilla. Uusi lennonjohtotorni rakennettiin kerrosta korkeammaksi kuin vanha. Alun perin symmetrisistä ravintolan portaista toinen peitettiin päältä lattialla ja aulan yhteydessä olleen baarin Artek-sisustus hävitettiin.
Teija Loponen
Malmin ”pyöreä” eli terminaalin aula muutama vuosi sitten.
Kuva Teija Loponen
Terminaalirakennuksen kellaritilat ovat ahtaat ja siellä kulkee paljon vanhoja putkistoja.
Kuva Teija Loponen
Edellinen artikkeliMalmin kirkko sulkeutuu remontin ajaksi
Seuraava artikkeliTästä ei läpi kävellä