Viikki-Seura otti kantaa rakentamiseen

Viikki-Seura on lähettänyt kaupungille kannanottonsa Keski-Viikin kaavarungosta. Viestissä muistutetaan, että Viikki tunnetaan ekologisen rakentamisen uranuurtajana, jolle on myönnetty useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja ja huomionosoituksia. Tämän tavoitteen seura soisi näkyvän paremmin myös Keski-Viikin kaavarungon ja sen pohjalta laadittavien asemakaavojen suunnittelussa.
Asuntoalueiden osalta kaavarunkoluonnoksessa on seuran mukaan positiivista se, että Eko-Viikin ja sen eteläpuolelle suunniteltavien uusien asuinkortteleiden väliin on lisätty hiukan viheraluetta. Suuri rakentamistehokkuus tekee kuitenkin uuden rakentamisen sovittamisen paikalle vaikeaksi. Ratikkapysäkin läheisyys ei perustele ylitehokasta kantakaupunkimaista rakentamista Viikkiin. Idea Viikintien siirrosta Tilanhoitajankaaren liittymän kohdalla ja lähipalvelukeskus jokeripysäkin viereen on kiinnostava.
KHO:n päätös 8.11.2018, jonka mukaan uutta asuinrakentamista ei kaavoiteta Viikintien eteläpuolelle, on kaavarungon idealuonnoksessa otettu huomioon. Siitä Viikki-Seura muistutti yleiskaava 2016:n käsittelyssä. -Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitekuvassa ja taustaselvityksessä nuo kumotut asuntokorttelit Viikintien eteläpuolella ja Gardenian edessä ovat kuitenkin vielä paikallaan asuntokortteleiksi värjättyinä. Tosin viivoitettuina, samalla merkinnällä kuin yleiskaava 2016:n ”korjatussa” virallisessa kartassa. Tuollainen merkintä on harhaanjohtava. KHO:n päätöksen mukaan asuntokorttelit on kumottu ja niissä jää voimaan vanha yleiskaava, jossa alue on virkistysaluetta (peltoa), ja sitä kehitetään niin, että kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät. Nykyisellään nuo liitekartat herättävät epäluuloa kaupungin aikeista ja Viikki-Seura on saanut huolestuneilta asukkailta yhteydenottoja. Kun Viikintien eteläpuolelle ei enää suunnitella asuntokortteleita, on syytä poistaa koetilaa ympäröivät pellot myös kaavarungon suunnittelualueesta, seuran kannanotossa todetaan.
KHO kumosi 2018 myös Lahdenväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi ja yleiskaavaehdotuksessa sen varteen esitetyt uudet asuntokorttelit. Kaavarungon idealuonnoksessa on kuitenkin edelleen mukana Maakaarenkujan toimistotontin muuttaminen asuntotontiksi. Aivan moottoritien varressa ei asuminen ole terveellistä ja asemakaavaluonnoksessa esitetty asuintalo on myös paikkaan liian massiivinen ja naapuritaloihin sopimaton. Viikki-Seura esitti yhdessä Puistola-Seuran kanssa jo 2014 ELY-keskukselle, että Lahdenväylän nopeusrajoitus pudotettaisiin -> 80 km/h meluhaitan vähentämiseksi nykyisillä asuinalueilla. Yliopisto-tiedepuistoalueen tiivistäminen ja asuntorakentamisen sinne lisääminen on perusteltua, kunhan yliopiston tarpeet otetaan huomioon, todetaan seuran puheenjohtaja Riitta Korhosen allekirjoittamassa viestissä. Teija Loponen