Koillinen saamassa yhden uuden skeittipaikan

Tullikirjurinpuiston skeittipaikka on juuri kunnostettu. Kuva Teija Loponen
Malmi on saamassa skeittipaikan Longinojan puistoon. Skeittipaikka muodostuu asfalttipintaisesta alueesta betonirakenteineen, ja se soveltuu paitsi skeittaamiseen, myös scoottaamiseen sekä pyöräilyyn. Rakentaminen tapahtuu Longinojanpuiston peruskorjauksen yhteydessä.
Skeittipaikkaohjelman 2022–2032 tavoitteellinen toteuttamisohjelma on hyväksytty. Se sisältää koilliseen yhden uuden skeittipaikan, sekä kahden skeittipaikan mittavampaa kunnostusta. Uudiskohde on Longinojanpuiston paikallinen skeittipaikka, jolle on jo tilavaraus. Hyväksytyn Longinojanpuiston puistosuunnitelman yhteydessä on osoitettu tilavaraus uudelle skeittipaikalle, jonka on suunnitellut Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n ja Janne Saario. Kohde kuuluu palveluluokituskohtaan paikallinen skeittipuisto kaupunkiuudistusalueelle.
Rakenteellisen kunnossapidon kohteissa on Koillisen skeittipaikoista Pihlajamäen nuorisopuisto ja Tattarisuon nuorten liikennekoulutusalue. Pihlajanmäen nuorisopuisto on jatkuvan rakenteellisen kunnossapidon kohde, jonka vanerirakenteita uusitaan ja korjataan jatkuvasti, mutta jotka kuluvat runsaan käytön johdosta käyttöön sopimattomiksi. Tarvetta olisi suuremmallekin korjaukselle, mutta maaperä tuottaa haasteita toteuttamiselle ja lisää kunnossapidon kustannuksia. Skeittialueen asfaltti on paikoin erittäin kulunut ja epätasainen. Tattarisuon liikennekoulutusalue puolestaan on osa Malminkentän kaavarunkoaluetta, joka on osoitettu korttelialueeksi. Siksi skeittipaikalle etsitään korvaava sijainti Malminkentän kaavarunkoalueelta 2030-luvulla.
Skeittipaikkapalveluiden toteuttamista tukee ja ohjaa Helsingin skeittipaikkaohjelma, jota päivitetään 10 vuoden välein. Helsingin nykyinen skeittipaikkojen palveluverkosto on jo melko kattava ja siksi uudessa skeittipaikkaohjelmassa 2022–2032 korostuu olemassa olevien skeittipaikkojen kunnostus. Kunnostamiseen satsausta puoltaa myös vuonna 2020 toteutettu skeittipaikkakysely, johon osallistui 4755 vastaajaa. He toivoivat nykyisten skeittipuistojen ylläpitoa, kunnostusta ja päivittämistä enemmän kuin uusien rakentamista. Lisäksi talvi- ja syyskausille toivottiin sisähalleja sekä katettuja ulkotiloja.
Melu on joissain paikoissa ollut ongelma. Meluhaittojen ennaltaehkäisemiseksi Helsingissä on uusien skeittipaikkojen sijoittamisessa sovellettu 100 metrin vähimmäisetäisyyttä asunnoista. Melun kannalta paras materiaali sekä alustalle eli flätille että skeitattaville muodoille on betoni. Betonisen skeittiparkin aiheuttama melutaso on huomattavasti alhaisempi kuin asfaltille vanerista tai metallista toteutettujen rakenteiden. Uusissa tai peruskorjattavissa skeittiparkeissa suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti betonia.
Koillisessa skeittipaikkoja on tällä hetkellä yhteensä neljä. Viikinmäessä, Maarianmaanpuistossa sijaitsee pieni, noin 350m2 lähiskeittipaikka, joka on valmistunut vuonna 2020. Pihlajamäen nuorisopuisto sijaitsee Savelanpuistossa, joka kuuluu Vantaanjokea seurailevaan yhtenäiseen viheralueeseen. Skeittaukseen, scoottaukseen ja bmx-pyöräilyyn tarkoitettu freestylepark on osa nuorisopuistoa. Noin 4 000 m2 suuruisessa freestyleparkissa on asfalttiflätillä erittäin paljon erilaisia vaneriramppeja, suuri verttiramppi sekä dirt-rata pyöräilijöille. Tattarisuon n. 240 m2 skeittipaikka sijaitsee nuorisopalvelukokonaisuuden hallinnoiman nuorten liikennekoulutusalueen yhteydessä. Asfalttipintainen skeittipaikka koostuu vanerisista ja betonisista välineistä ja alueella on puistovalaistus. Tullikirjurin skeittipuisto sijaitsee Tapulikaupungissa teollisuusalueen laidalla, Tapulinkaupungintie 50:ssä. Luokitukseltaan suuren skeittipuiston pinta-ala on noin 2 500 m2. Tullikirjurin asfalttipinnat uusittiin vuonna 2021, mutta harrastajien mukaan lopputulos heikensi puiston käytettävyyttä. Tullikirjurinpuiston takuuremontti tehtiin kesällä 2022, jolloin korjattiin kaikki puiston havaitut korjaustarpeet. Takuuremontti toteutettiin yhteistyössä Staran ja skeittipaikkojen korjaukseen erikoistuneen yrityksen kanssa. Skeittipuisto on valaistu. Teija Loponen
Skeittipaikkaluokitus
Lähiskeittipaikat ovat lähialueen asukkaita palvelevia pienimuotoisia harrastuspaikkoja, joihin harrastajat, tavallisesti lapset, tulevat pääasiassa lähietäisyydeltä. Lähiskeittipaikat sijaitsevat usein leikkipuiston yhteydessä ja niiden palvelusäde on 750 m. Paikalliset skeittipuistot palvelevat kokonaisia kaupunginosia. Ne ovat lähiskeittipaikkoja monipuolisempia ja usein myös haastavampia parkkeja. Paikallisten skeittipuistojen palvelusäde on 1500 m. Suuret skeittipuistot kiinnostavat harrastajia koko kaupungin alueella, mutta pääasiassa harrastajat tulevat lähiseudulta. Suuren skeittipuiston vaikutusalueen säde 3000 m. Lisäksi Kontulan skeittihalli palvelee käyttäjiä koko pääkaupunkiseudun laajuisesti varsinkin talvisesongin aikana.
Skeittikysely osoitti, että olemassaoleviin skeittipaikkoihin ollaan varsin tyytyväisiä.
Edellinen artikkeliPaikallispelejä luvassa kahdessa lohkossa
Seuraava artikkeliPihlajistossa ekaluokkalaiset opiskelevat myös metsässä