Lumenkasaus ongelmana asukkailla ja kulkijoilla

Pihasta ei lumia tule siirtää jalkakäytävälle tai pyörätielle siellä liikkuvien esteeksi.
Lunta on satanut pari päivää niin reippaasti, että pientalojen asukkailla ei tahdo enää pihamaa riittää niiden kasaamiseen. Isoilla taloyhtiöillä on lumitilaa usein enemmän.
Kaupunki muistuttaa, että pihojen lumet tulee kasata kiinteistön alueelle tai kuljettaa pois. Niitä ei saa kipata kadulle tai puistoon. Pihojen ja kattojen lumet ovat kaikkialla Helsingissä kiinteistöjen vastuulla, samoin kuin tonttien sisäänajokohtien avaus aurauksen jälkeen.
-Kiinteistöt ovat paikoin kasanneet pihalumiaan korkeiksi kasoiksi kaduille kaupungin poiskuljetettavaksi esimerkiksi pyöräteille tai suojateiden eteen näkemäesteiksi. Tämä lisää kaupungin työtaakkaa ja viivästyttää aurausta, muistuttaa katukunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller. Katutilan käyttö on mahdollista ainoastaan lyhytaikaista kasaamista varten, jos kasaa ei mahdu tekemään piha-alueelle. Lumi tulee kuljettaa pois saman tien.
Moni on odotellut aurauskalustoa helpottamaan pikkukaduilla liikkumista. Kaupunki auraa katuja hoitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Ensin ovat vuorossa pää- ja joukkoliikennekadut, vasta sen jälkeen asuntokadut.
Ukrainan sodasta johtuvalla raaka-ainepulalla ja energiakriisillä on vaikutuksensa myös talvikunnossapitoon. Raemuodossa olevasta tiesuolasta ei ole pulaa. Sen sijaan liuossuolaa on tällä hetkellä hyvin rajoitetusti saatavilla, sillä sen valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista on pulaa. Liuossuolan puute vaikuttaa etenkin hoitomenetelmiin, joita käytetään tehostetun talvihoidon pyörä- ja kävelyreiteillä. Myllerin mukaan on todennäköistä, että harjasuolauksesta täytyy siirtyä tehostettuun auraukseen ja hiekoitukseen matalalla kynnyksellä liuossuolan puutteen takia.
Autoja ei pitäisi säilöä katujen varsilla. Lähestyvistä kadunpuhdistuksista saa etukäteen tietoa osoitteesta www.puhdistussuunnitelmat.fi. Autoilija voi samasta osoitteesta myös tilata itselleen muistutustekstiviestin, joka kertoo auton siirtämisen tarpeesta etukäteen.
Sähkön säästämiseksi kaupunki luopuu lämmityksen avulla kunnossapidettävien portaiden lämmittämisestä. Mikäli portaiden lähellä on muu kulkuyhteys, portaiden talvikunnossapidosta luovutaan kokonaan. Jos vaihtoehtoista yhteyttä ei ole, portaita hoidetaan muin menetelmin. Lämmitetyt portaat löytyvät muun muassa Ala-Malmilta Vilppulantieltä Lallintielle.
Teija Loponen
Edellinen artikkeliKaupunki tarjoaa omaishoitajille liikuntapalveluita
Seuraava artikkeliUlkoile jos tarkenet