Omakotitalot pois rivitalojen alta

Pukinmäenkaaren reunamille on käynnissä useampi kaavamuutos. Markkinatien tonttien talot tulevat pääosin leikkipuisto Traktorin ja Pukinmäenkaaren väliin. Kaavakuva: Helsingin kaupunki asemakaavoitus
Malmilla puretaan ja rakennetaan
Malmilla osoitteissa Markkinatie 25 ja 27 suunnitellaan uusia pientaloasuntoja. Tarkoituksena on purkaa nykyisiä omakotitaloja ja rakentaa tilalle pientaloasuntoja esimerkiksi rivitaloihin kohotetulla rakennusoikeudella.
Alueeseen kuuluvat pientalotontit Markkinatie 25 ja 27 (Pukinmäenkaari 17) ja niiden viereisiä leikkikenttä-, puisto- ja katualueita. Markkinatie 27 tontilla sijaitsee kaksi puurakenteista asuintaloa, jotka ovat valmistuneet vuosina 1958 ja 1964. Tontti on asuttu. Markkinatie 25:ssä on noin 1930 valmistunut puurakenteinen asuintalo, joka on tyhjillään ja huonokuntoinen. Tonttien ajoyhteydet sijaitsevat Malmin kirkkopuistossa. Markkinatie 25:n ajoyhteyttä ei ole toteutettu kaavan mukaisesti, vaan se kulkee tontin itäpuolella leikkikenttäalueella. Kaavamuutoksessa tutkitaan ajoyhteyksien korvaamista umpikadulla, joka samalla parantaisi alueen liikkumisreittien toimivuutta ja turvallisuutta.
Tonttitehokkuuksia on tarkoitus nostaa noin =0.4:ään. Helsingin kaupunki omistaa leikkikenttä-, puisto- ja katualueet, muuten tontit ovat yksityisomistuksessa, heidän toimestaan kaavoitus on laitettu vireille. Suurin sallittu kerrosluku on I1/2. Tonttien ajoyhteys on osoitettu Malmin kirkkopuistoon jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna puistoalueen osana, jolla tontille ajo ja huoltoajo on sallittu. Malmin kirkkopuisto on puistoaluetta, jolle on merkitty myös pohjoiseen maanalaiseen tilaan johtava huoltoajoreitti jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle alueen osalle. Korttelia ympäröi pohjois-, itä- ja luoteispuolella leikkikenttäalue, josta osa kuuluu suunnittelualueeseen. Pukinmäenkaaren katualueelle on ojan kohdalle merkitty puin ja pensain istutettava alueen osa.
Kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua 12.12.–13.1. kaupungin verkkosivuilla tai Malmin kirjastossa, mielipiteet tulee esittää viimeistään 13.1. kaupungin kirjaamoon tai suoraan suunnittelijalle. Teija Loponen
Edellinen artikkeliStadiluotsi vieraili Pukinmäessä
Seuraava artikkeliRaide-Jokeri liikennöi ehkä jo ensi syksynä