Uimahallin kaavaehdotus vielä kerran kommentoitavana

Havainnekuva uimahallista Ala-Malmin puiston puolelta. Kuva Arkkitehtitoimisto Minkkinen Oy
Malmin uimahallin asemakaavaehdotus on parhaillaan uudelleen nähtävillä ajalla 3.10.–1.11 välisenä aikana. Kaavamuutos koskee Malmin uimahallia ja sen viereistä pysäköintialuetta sekä Soidintien ja Vilppulantien kulmassa olevaa oppilaitosta.
Uusi kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen Malmin uimahallin laajentamisen, johon liittyy myös ulkotilojen kehittämistä ja pysäköinnin keskittämistä korttelin sisällä. Kaavassa pysäköinti sijoitetaan pysäköintitaloon, johon mahdollistetaan myös liiketilojen rakentaminen katutasoon. Oppilaitoksen kortteli kuuluu kaava-alueeseen ja pysäköintimääräykset sekä kortteliin vaadittava autopaikkojen määrä päivitetään nykyaikaiseksi, jotta ne eivät vaikuta Malmin uimahallin laajennuksen suunnitteluun. Kaavalla ei ole pysäköinnin järjestelyjä sekä päiväkotitoiminnan mahdollistamista lukuun ottamatta vaikutuksia oppilaitoksen käyttöön.
Uimahallin pääsisäänkäynti säilyy nykyisellään ja ajoneuvojen huoltopiha sijoittuu Soidintien varteen. Muita huoltoyhteyksiä ja poistumisreittejä sijoittuu Teerenpelinpolun varrelle. Jalankulun yhteyksiä pysäköintitaloon muodostetaan Pekanraitin varrelle. Uimahallin ajoneuvojen asiakas- ja asukaspysäköinti järjestetään pysäköintitaloon. Lisäksi pysäköintitaloon sijoitetaan henkilökun- nan, liiketilojen ja liikuntarajoitteisten tarvitsemat pysäköintipaikat. Ajoneuvojen kulkuyhteydet pysäköintitaloon ja huoltopihalle on osoitettu Soidintien kautta. Osa henkilökunnan pysäköintipaikoista voidaan sijoittaa uimahallin huoltopihan pysäköintipaikalle. Kaavaratkaisun myötä alueen kerrosala kasvaa 2 130 k-m2. Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 19 930 k-m2, josta 19 600 k-m2 on osoitettu palveluille ja 330 k-m2 liiketilalle. Kaava-alueen korttelitehokkuus on ek = 0,97. Kaavasta voi antaa mielipiteitä sen esilläoloaikana kaupungin kirjaamoon. Koko kaavamuutosaineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta.
Teija Loponen
Uimahallia laajennetaan piha-alueelle ja pysäköintitalo rakennetaan korttelin koillisosaan. Uimahallin ulkoaltaita rakennetaan nykyisen uimahallin eteläpuolelle.
Edellinen artikkeliTyöministeri vieraili Jakomäessä
Seuraava artikkeliMalmin vanhin optikkoliike täytti 40 vuotta