Tapulikaupunki ei ole saamassa tekojäärataa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena. Asiasta teki valtuustoaloitteen Sami Muttilainen.
Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Siinä tarkastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestöpohjaan sekä lasten ja nuorten määrään ja pyritään löytämään radoille optimaaliset sijainnit. Palveluverkkotyön alustavien tuloksien perusteella tekojääradan rakentaminen Tapulikaupungin liikuntapuistoon ei ole perusteltua esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta. Lisäksi liikuntapuistossa on toiminnasta vapaata maapinta-alaa tarjolla niukalti, minkä seurauksena iso tekojäärata olisi mahdollista sijoittaa ainoastaan jo olemassa olevan tekonurmimaton paikalle. Tekojääradan vaatiman putkiston rakentaminen edellyttäisi vanhan tekonurmimaton uusimista ja maton käyttöikä todennäköisesti lyhentyisi huomattavasti säännöllisen jäädyttämisen myötä. Kolmas haaste on vanha ja huonokuntoinen huoltorakennus, joka ei riitä tekojääradan ylläpitämiseen. Haasteet huomioon ottaen Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison tekojään sijaan rakentaa pienen tekojääradan tai –kaukalon puiston tenniskenttien tai pienen kivituhkakentän päälle. Pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää silti liikuntapuiston huoltorakennuksen uudistamista, johon ei ole taloudellisia resursseja. Teija Loponen
Tapulikaupungissa saadaan näillä näkymin tyytyä olemassaoleviin liikuntapalveluihin. Kuva Teija Loponen
Edellinen artikkeliPukinmäki-seura huolissaan vanhasta tykkitiestä
Seuraava artikkeliLapsuuden harrastuksesta tuli ammatti