Naapuri esittää Puistolan kansakoulun suojelua ja käyttöönottoa

Puistolan vanha kansakoulu ennen vanereita ja tihutöitä. Kuva Teija Loponen

Helsingin kaupunki tarjosi vuonna 2019 Asunto Oy Läksyriville maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen naapurin kuulemisen määräaikaisesta rakennusluvasta kahdeksi vuodeksi Puistolan vanhan kansakoulun pihalle rakennettavalle päiväkotipaviljongille.

– Saamamme käsityksen mukaan samalla tontilla sijaitseva Puistolan vanha kansakoulu oli tarkoitus korjata tänä aikana ja ottaa se sen jälkeen päiväkotikäyttöön. Kirjeessämme 29.4.2019 suostuimme luvan myöntämiseen ja esitimme, miten rakennuksen pystyttämisestä aiheutuvat haitat voitaisiin minimoida. Ehdotuksiamme ei ole kuultu, todetaan asunto-osakeyhtiön kirjeessä kaupungin virkamiehille.

– Olemme olettaneet, että päiväkotiparakki on väliaikainen, koulu remontoidaan päiväkotikäyttöön ja parakki siirretään muualle. Näin ei ole tapahtunut, vaan se on ollut taloyhtiömme edessä jo kolme vuotta, eli yli rakennusluvan määräajan.

Koulua ei ole kunnostettu, ja se on jatkuvan ilkivallan kohteena.

– Seuraamme surullisina vanhan arvorakennuksen rapistumista silmiemme edessä. Seinät on töhritty, ikkunat rikottu, piha on täynnä lasinsiruja. Rakennukseen on tunkeuduttu luvatta ja kaupungin omaisuutta tärvelty. Ovet ja ikkunat maan tasolta ylimpään kerrokseen on jouduttu peittämään vanerilevyin. Lähialueen asukkaat ovat erittäin huolissaan rakennuksen tilasta ja turvallisuudesta.

Kirjelmässä todetaan, että arkkitehti Jalmari Peltosen suunnittelema vuonna 1930 valmistunut koulurakennus on ainoa vanha julkinen arvorakennus Puistolan alueella ja tärkeä Puistolan asukkaille. Mitä kauemmin odotellaan, sitä korkeammiksi nousevat kauniin rakennuksen korjauskustannukset.

Asukkaat vaativat, että parakki on poistettava heti, kun lapsille on turvattu päiväkotipaikka joko remontoidussa koulussa tai muualla Puistolassa.

Lopuksi asunto-osakeyhtiön hallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen ekologisen kestävyyden, ympäristönäkökulmien ja kulttuuriperinnön huomioon ottamisen sekä lasten mielenhyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen. Puistolan vanhaa kansakoulua koskevat ratkaisut eivät ole olleet näiden tavoitteiden mukaisia, eivätkä taloudellisestikaan järkeviä.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliGugi konsertoi Malmilla 7.9.
Seuraava artikkeliMatti Röngältä tilattiin erikoisteos