Malmin uimahallin lisärakentamiseen liitettiin naapurin koulutontti

Suunnittelukuvaa tulevasta Malmin uimahallin ulko-osasta.

Nykyistä Malmin uimahallia Pekanraitilla on suunniteltu laajennettavaksi. Samaan kortteliin on tulossa myös pysäköintitalo ja uimahallin ulkoaltaita. Kaavamuutokseen on nyt lisätty viereisen oppilaitoksen korttelin pysäköintiratkaisun parantaminen.

Vireillä olevan kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa kovalla käytöllä olevaa Malmin uimahallia lisäämällä uimahallitiloja ja muita toimintoja sekä parantamalla korttelin pysäköintijärjestelyitä. Nykyinen Malmin uimahalli on rakennettu vuonna 1983 ja rakennus on kolmikerroksinen.

Kaavan laadinnan aikana huomattiin, että viereisen oppilaitoksen korttelin voimassa olevan asemakaavan pysäköintimääräykset vaikuttavatkin merkittävästi Malmin uimahallin korttelin suunnitteluun. Tästä syystä oppilaitoksen kortteli päätettiin lisätä mukaan kaava-alueeseen. Samalla pysäköintimääräykset sekä kortteliin vaadittava autopaikkojen määrä päivitetään nykyaikaiseksi ja sellaiseksi, etteivät ne vaikuta Malmin uimahallin laajennuksen suunnitteluun.

Kaavalla ei ole pysäköinnin järjestelyjä lukuun ottamatta vaikutuksia oppilaitoksen käyttöön.

Työn alla oleva asemakaavan muutos koskee nykyistä Malmin uimahallin aluetta ja viereistä pysäköintialuetta, joka sijaitsee Pekanraitin ja Soidintien varrella Malmin keskustassa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen Malmin uimahallin laajentamisen. Kaavassa pysäköinti sijoitetaan pysäköintitaloon, johon suunnitellaan myös liiketilojen rakentamista katutasoon.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 2200 k-m2. Kaava-alueella on rakennusoikeutta yhteensä 7020 k-m2.

Suunnitelman mukaan uimahalli laajenee korttelin kaakkoisosaan, pysäköintitalo rakennetaan korttelin koillisosaan ja uimahallin ulkoaltaita rakennetaan nykyisen uimahallin eteläpuolelle. Kaava-alueen rajausta on laajennettu vihreän alueen osalta. Kuva Helsingin kaupunki

Uimahallin kaakkoiskulmaan sijoittuu uusi uimahallin laajennusosa, joka mahdollistaa uusia uimahallitoimintoja, kuten uima-altaita, pukeutumistiloja ja monitoimisaleja. Uimahallin huoltoliikenne tulee laajennusosan itäosaan.

Nykyinen uimahalli säilyy kaavamuutoksessa, ja siihen saa rakentaa korkeintaan 80 k-m2 asunnon kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Liiketiloja tulee sijoittaa vähintään 180 k-m2 uimahalliin ja ne tulee sijoittaa Pekanraitin ja Teerenpelinpolun varteen. Nykyisiä terasseja voidaan hyödyntää liiketilakäyttöön.

Kaava mahdollistaa myös uimahallin ulkotilojen kehittämisen. Kaavassa tullaan sallimaan ulkoaltaiden ja uimahallin toimintoja tukevien rakennusten, kuten saunojen rakentaminen. Rakennuksia saa rakentaa yhteensä 80-k-m2 asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Rakennuksiin tulee rakentaa viherkatto.

Mielipiteitä suunnitelmista voi esittää viimeistään 30.6. kaupungin kirjaamoon.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan todennäköisesti tämän vuoden lopulla.

Toteutuksen arvioitu aikataulu on vuosien 2024-2025 aikana. Uimahallin tilat tulevat olemaan auki rakennusaikana.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliTurvattomuuskokemuksissa suurta aluevaihtelua
Seuraava artikkeliAjoreitti muuttuu Jäkälätiellä heti juhannuksen jälkeen