Turvattomuuskokemuksissa suurta aluevaihtelua

Koillinen kaupungin keskitasoa

Turvattomuuskokemukset ovat suurimmillaan Itä-Helsingistä Malmille ja Vallilan alueella.

Helsingin asuinalueiden välillä on huomattavia eroja siinä, kuinka turvallisina niiden asukkaat kokevat alueensa. Koillisessa Malmi koetaan turvattomimmaksi.

Joillakin alueilla Helsingissä noin joka kolmas kokee olonsa turvattomaksi omassa naapurustossaan myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina, kun taas turvallisimmiksi koetuilla alueilla ainoastaan kolmisen prosenttia vastaajista ilmoittaa näin. Vaikka asuinalueiden väliset erot turvattomuuskokemuksissa ovat merkittäviä, erot ovat kuitenkin edellisiin tutkimuskertoihin verrattuna säilyneet melko samansuuruisina.

Valtaosa, noin 60 prosenttia koko kaupungin vastaajista, kokee oman asuinalueensa turvalliseksi myöhään viikonloppuiltaisin. Tilanne on ollut sama koko tarkasteluajanjakson. Itäisessä suurpiirissä turvallisuustilanne on koettu koko ajan keskimääräistä huonommaksi. Koillis-Helsingissä useampi vastaaja koki vuonna 2021 olonsa turvattomammaksi kuin edellisinä kyselyvuosina 2018 ja 2015, sama muutos tapahtui kyllä kaikissa suurpiireissä.

Peruspiireittäin tarkasteltuna malmilaiset kokivat selkeästi eniten turvattomuutta viikonloppuiltaisin kotikulmilla liikkuessaan kuin muualla Koillisessa asuvat, lukemat 18,4-33. Samaa tasoa edustavat Mellunkylä, Myllypuro ja Vuosaari sekä Alppila-Vallila -alueet. Melko turvattomalta tuntui myös Pukinmäessä ja Jakomäessä kulkijoista, 13,6-18,3. Tätä tasoa kokivat myös Vartiokylässä, Herttoniemessä, Kaarelassa ja Pitäjänmäellä asuvat.

Tutkimuksen mukaan turvattomuuskokemukset ovat yhteydessä alueen sosioekonomiseen rakenteeseen. Ne eivät kuitenkaan yleisty lineaarisesti sen mukaan, mitä heikommin alueet pärjäävät sosioekonomisilla mittareilla. Helsingissä on alueita, jotka sosioekonomisen summaindeksin perusteella ovat verraten hyväosaisia, mutta joissa koettu turvallisuustilanne on keskimääräistä huonompi, näin on muun muassa Alppiharju–Vallilassa Keskisen suurpiirin alueella. Päinvastainen tilanne on Latokartanossa Koillisen suurpiirin alueella.

Turvallisuustutkimuksen toteuttaa Helsingin kaupunginkanslia ja Helsingin poliisi. Uusin tutkimusaineisto on kerätty loppuvuodesta 2021. Vastaajia oli noin 4000.

Teija Loponen

Näin eri suurpiireissä koetaan turvallisuus. Kaaviokuvat Turvallisuustutkimuksen materiaaleista
Edellinen artikkeliTapanilan Erälle naisten lentopallon 1-sarjapaikka
Seuraava artikkeliMalmin uimahallin lisärakentamiseen liitettiin naapurin koulutontti