Malmilla Pikitehtaankorttelien kerrosala kaksinkertaistuu

Ormupellon rakentamattomat tontit kaavoitetaan uudelleen. Kuva Teija Loponen

Ala-Malmilla sijaitseviin Pikitehtaan kortteleihin on tulossa mittavaa täydennysrakentamista ja alueen kerrosala tulee kaksinkertaistumaan noin 138 000 kerrosneliömetriin.

Uusia asuntoja tulee noin 1700 asukkaalle. Uutta toimitilaa alueelle tulee noin 4500 km ja pienteollisuustoimitilaa alueelle jää noin 14 000 k-m².

Malmin keskustan ja Malminkentän välissä sijaitsevista Pikitehtaankortteleista suunnitellaan tiivis, toiminnoiltaan sekoittunut alue, joka tukeutuu joukkoliikenteeseen.

Nykyisiä asuintontteja kehitetään pienteollisuustonttien ohella. Asemakaavassa ratkaistaan myös alueen läpi kulkevan Viikin-Malmin pikaraitiotien linjaus sekä raitiotiepysäkin sijoitus. Alueen keskeiseksi kokoavaksi kaupunkitilaksi on suunniteltu Vanhanradanaukio, jolle sijoittuvat alueen palvelut sekä joukkoliikenteen pysäkit. Aukion ympärille varataan tilat kahdelle päivittäistavarakaupalle sekä pienempiä tiloja palveluille asuinrakennusten maantasokerroksiin.

Täydennysrakentamista on sijoitettu Teerisuontien etelä- ja länsipuolen nykyisiin asuinkortteleihin.

Teerisuontien ja Pikitehtaankadun välissä olevat rakentamattomat tontit Ormuspellolla kaavoitetaan uudelleen. Nykyisten tonttien täydennysrakentamisen ohella uusia asuinkortteleita suunnitellaan nykyisten pienteollisuustonttien itäpuolelle Longinojan puistoalueen viereen. Longinojan ympäristö jää puistoalueeksi. Puistoalue kuuluu suurelta osin Sunnuntaipalstojen kaava-alueeseen mutta sen suunnittelua tehdään yhteistyössä. Suunnittelussa on tunnistettu Longinojan ympäristö Malmin alueen merkittävimmäksi viheraluekokonaisuudeksi.

Suunnittelualueeseen kuuluvien pienteollisuustonttien käyttö voi jatkua nykyisellään tai niille voidaan tutkia erilaisten palveluiden sijoittumista nykyistä laajemmin.

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan syksyllä 2022 kaavaehdotus ja kaava etenee päätöksentekoon loppuvuodesta 2022.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliLeikkipuistoissa touhutaan pitkin kesää
Seuraava artikkeliMikään ei satuta niin kuin yksinäisyys