Kirkonkylänkoskella tutkitaan patoa

Kirkonkylänkosken padon purettavan osan maaperää tutkitaan parhaillaan. Kuva Martti Kainulainen

Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kunnostushanke Kirkonkylänkoskeen ja sen patoon liittyen on työn alla. Parhaillaan padon yläpuolisessa altaassa tehdään pohjatutkimuksia kairaamalla sekä otetaan näytteitä sedimentistä.

– Nyt tehtävillä tutkimuksilla varmistetaan pohjan kantavuus ja irtoaineksen puhtaus. Mikäli kaikki menee odotetusti, niin Kirkonkylänkoskea päästään kunnostamaan kesällä 2024, kertoo suunnitteluinsinööri / patovastaava Ari Asikainen Vantaan kaupungilta Kaupunkiympäristön toimialalta.

Asikainen lisää, että tällä viikolla tulee nähtäville yleissuunnitelma, jonka mukaan patoa purettaisiin vain noin 11 metrin matkalta.

– Suurin osa patoa tulee säilymään. Purkukohdan yläpuolelle rakennetaan luonnonmukainen tekokoski ja pohjapato kutualueineen, jonka maaperää ollaan juuri tutkimassa, jotta vedenpinta pysyisi padon yläpuolella samalla tasolla kuin nykyään, aina Tikkurilankoskelle asti.

Kunnostushanke on Vantaan sekä Helsingin kaupunkien yhteishanke, lisäksi mukana on myös WWF Suomi osana hankkeen ohjaustiimiä ja rahoitusta. Projektin suunnittelusta vastaa konsulttiyhtiö Ramboll Finland Oy.

Yhteishankkeen tarkoituksena on purkaa osittain 1840-luvulla jokeen rakennettu Kirkonkylänkosken pato, joka haittaa kalojen ja pohjaeliöstön kulkua joessa. Padon yhteyteen on 1990-luvulla rakennettu kalaportaat, jotka eivät kuitenkaan ole edistäneet kalojen kulkua toivotusti. Kirkonkylänkosken padon purku on osa koko joen ja sen sivuhaarojen olosuhteiden kehittämistä vaelluskaloille paremmin soveltuvaksi. 

Vesialueen kunnostuksen yhteydessä myös Kirkonkylänkosken ranta-alueiden virkistyskäyttöä kehitetään. Rannalle rakennetaan uusia oleskelupaikkoja, kulkureittejä veden äärelle ja rantautumispaikkoja melojille. 

Alueella on arvokasta luontoa, jota vaalitaan esimerkiksi säilyttämällä pääosa alueen nykyisestä puustosta ja kiinnittämällä huomiota veden samentumisen ehkäisemiseen. Kirkonkylänkosken padon osittainen purku ja padon yhteydessä sijaitsevan historiallisen myllyrakennuksen ympäristön kehittäminen tehdään alueen kulttuurihistoriaa kunnioittaen. 

Yleissuunnitelma valmistuu kokonaisuudessaan keväällä 2022. Yleissuunnitelman pohjalta jatketaan alueen rakennussuunnittelua vuoden 2022 aikana. Kirkonkylänkosken kunnostuksen rakentaminen käynnistyy 2024.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliLakkovahdit päivystävät Puistolanraitin ala-asteella
Seuraava artikkeliLuontoretkiä Viikkiin, Jakomäkeen ja lentokentälle