Tapaninvainiontien onnettomuusherkät liittymät turvallisemmiksi

Tapaninvainiontien ja Karhusuontien risteysalueet ovat onnettomuusherkät ja niiden turvallisuutta aiotaan parantaa muun muassa poistamalla kääntyvien kaistat. Kuva Teija Loponen.

Tapaninvainiontien ja siihen liittyvien Karhusuontien liittymiin on tehty uudet katusuunnitelmat, koska niissä tapahtuu paljon liikenneonnettomuuksia liikennemääriin nähden.

Katusuunnitelma koskee Tapaninvainiontietä ja siihen liittyviä Karhusuontien eteläistä ja pohjoista haaraa. Karhusuontiellä kulkee bussilinja 61 ja palvelulinja 702. Karhusuontie risteää Tapaninvainiontietä jyrkässä kulmassa ja katualue on risteyksen kohdalla hyvin ahdas. Lisäksi risteys on yksi tärkeistä ylityskohdista koululaisille matkalla Pukinmäenkaaren peruskoululle.

Risteyksessä tapahtuu suhteellisen paljon liikenneonnettomuuksia liikennemääriin nähden. Syinä ovat muun muassa korkeat ajonopeudet ja heikot näkemäolosuhteet varsinkin Karhusuontien suunnalta liityttäessä pääsuunnalle tai kuljettaessa sen yli.
Kummallakin puolella Tapaninvainiontietä kulkee yhdistetty pyöräilyn ja jalankulun tie, joista eteläreunan puoleinen on pyöräilyn pääreitistöä. Karhusuontiellä pyöräily tapahtuu ajoradalla. Tapaninvainiontien liikennemäärät ovat pääkaduksi varsin vähäiset. Ajokaistoja erottaa noin 1,5 m leveä keskisaareke, joten jalankulun ja pyöräilyn odotustila on hyvin kapea. Tapaninvainiontien ylittävän suojatien luokitus on tuoreen suunnitteluohjeen mukaan on turvaton.

Suunnitelmaratkaisu on tehty priorisoimalla jalankulkijan ja pyöräilijän liikenneturvallisuutta sekä liikkumisen sujuvuutta. Risteyksen geometria on muotoiltu mahdollisimman tiukaksi ja moottoriajoneuvoliikenteeltä on otettu lisätilaa parempien näkemäolosuhteiden saavuttamiseksi. Sen myötä vasemmalle kääntyvien kaistat poistetaan. Saadulla lisätilalla saadaan pyöräväyliä tuotua lähemmäksi kadun mittalinjaa sekä keskisaareketta levitettyä. Kääntyvien kaistoista luopuminen poistaa samalla niin sanotun giljotiiniefektin suojateiltä parantaen niiden turvallisuutta.

Kääntymiskaistojen poisto rauhoittaa ajonopeuksia kahdella tapaa: leveä ajotila kapenee ja lisäksi kääntyvät ajoneuvot jarruttavat pääsuunnan liikennettä. Tämä laskee risteyksen välityskapasiteettia, mutta liikennemäärien perusteella merkittävää ruuhkautumista ei ole arvioitu tulevan. Jonoja voi silti ajoittain syntyä vasemmalle kääntyvien takia.

Pääsuunnan ylittäviä suojateitä ei voi suojata töyssyillä, koska kyseessä on erikoiskuljetusten reitti. Normaali tyynyhidastekaan ei sovellu risteykseen nopeusrajoituksen ollessa 50 km/h. Pyörätienjatkeista on luovuttu pääsuunnan yli, mikä ohjaa nykyistä paremmin ajoratapyöräilyyn Karhusuontien suunnassa. Liittymäalueella pyöräily ja jalankulku erotetaan toisistaan kaksirivisellä harmaalla noppakiviraidalla. Liittymäalueen ulkopuolella yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien kulkusuunnat erotellaan maaliviivalla.

Tapaninvainiontien pohjoisreunassa liittymäalueesta itään vierialueelle kylvetään matalalajikkeinen niitty. Eteläreunan vierialueet nurmetetaan. Uusia katupuita ei istuteta. Nykyiset katupuut säilyvät ja katuvihreää tukee olemassa olevat puistoalueiden yksittäispuut. Valaistus uusitaan osittain.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliHelmihulinat ja Talvirieha vaihtuivat Huhtihulinoihin
Seuraava artikkeliIloista vappua