Suuntimopuiston puistosuunnitelma hyväksyttiin

Entinen avaruus ja tila vaikkapa kiertävälle sirkukselle on poistunut Suuntimopuistosta.

Suuntimopuistoon on rakennettu väliaikainen koulu- ja päiväkotirakennus, josta johtuen puistoalue pienentynyt. Siitä, sekä puiston heikosta kunnosta sekä toiminnallisuuden ja viihtyisyyden parantamistarpeista johtuen puisto tarvitsee nyt peruskorjausta.

Suuntimopuisto on voimassa olevassa asemakaavassa Istutettava puisto, mutta alueella on käynnissä asemakaavamuutos, jolla mahdollistetaan koulujen ja päiväkotien rakentaminen puiston alueelle ja sitä kautta palveluverkon uudistaminen Puistolassa ja Tapulikaupungissa. Suuntimopuiston länsiosaan viime vuonna valmistunut väliaikainen koulu- ja päiväkotirakennus laajenee myöhemmin mahdollisesti monitoimitaloksi. Koulu- ja päiväkotirakennus on vaikuttanut osaltaan puiston peruskorjauksen aikatauluun.

Puisto muodostuu nurmi- ja niittyalueista ja sen puustoisesta koillisreunasta. Lisäksi puistossa on metsäisiä saarekkeita ja kosteikkoalue sekä kaksi kivituhkapintaista puistoraittia.

Suunnittelun tavoitteena on säilyttää puisto ilmeeltään vehreänä ja kasvillisuudeltaan monipuolisena, parantaa puiston reittiverkostoa ja lisätä puistoon kuntoilupiste. Suunnittelussa on huomioitu myös puiston käyttö oppimisympäristönä varsinkin kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kehittämisen näkökulmasta.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16 000 m². Puiston tilanjako säilytetään pääosin ennallaan. Metsäisellä selänteellä kulkeva polkumainen reitti rakennetaan puistoraitiksi, jolta aukeavat vaihtelevat näkymät avaralle nurmialueelle ja kosteikkoon. Raitin varrelle sijoitetaan penkkejä.

Nurmialuetta kehitetään käyttö/monitoiminurmikkona, jotta se palvelee viereistä koulua ja päiväkotia mahdollistaen erilaiset leikit ja pelit. Puistoon rakennetaan myös aikuisia palveleva kuntoilupiste.

Eteläreunassa kulkevan raitin varrelle istutetaan kukkivia pensaita ja pikkupuita. Kosteikkoalueen puustoa harvennetaan ja kasvillisuutta kehitetään. Kosteikkoalueelle johdetaan pitkospuureitti, joka mahdollistaa puiston monimuotoisuuden kokemisen. Jatkosuunnittelussa tehdään yhteistyötä viereisen koulun ja päiväkodin kanssa hyvän oppimisympäristön kehittämisessä, lisäksi tutkitaan hyönteishotellin sijoittamista puistoon.

Suuntimopuiston puistosuunnitelmaluonnos oli esillä viime marraskuussa ja se esiteltiin asukkaille verkkotilaisuudessa, johon osallistui noin 20 henkilöä. Saadut palautteet koskivat kasvillisuutta ja puiston toimintoja kuten kuntoilupistettä.Palautteiden pohjalta selvitetään kuntoilupisteeseen sopivaa kuntoiluvälinevalikoimaa.

Puiston rakentamisen kustannukset ovat noin 382 000 euroa ja siihen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymässä vuoden 2022 investointiohjelmassa. Puistosuunnitelmalla mahdollistetaan puiston vähäinen peruskorjaus.

TL

Edellinen artikkeliOn mitä odottaa
Seuraava artikkeliTapulikaupunki-Seura toivoo lopun puiston säilyvän puistona