Askartien ja Notkokujan kulmat turvallisimmiksi

Notkokujan pysäköintialueen ajoyhteys Laidunpuiston puolelta tullaan sulkemaan. Kuva Teija Loponen.

Malmilla Kirkonkyläntiehen päättyvä Askartien kääntöpaikka tullaan muuttamaan kivetyksi aukioksi. Muutoksia tulee myös Notkokujalle, jossa jalankulun turvallisuus paranee ja pysäköintiä selkeytetään.

Juuri nyt Askartien kääntöpaikka on osin kerrostalotyömaan käytössä. Jatkossa kunnostettu Askartien kääntöpaikka tulee olemaan eri kulkumuotojen käytössä, eli sitä tulevat käyttämään myös jalankulkijat ja pyöräilijät.

Jotta Askartieltä ei enää pääsisi oikaisemaan ajoneuvoilla jalkakäytävän yli Kirkonkyläntielle, istutetaan aukiolle katupuita ja sinne asennetaan pyöräpysäköinnin kalusteita.

Notkokujalla jalankulun yhteyttä levennetään itä-länsi-suuntaisella osuudella ja samalla ajorata kapenee.

Notkokujan pysäköintialueen Laidunpuiston puoleinen ajoliittymä suljetaan autoliikenteeltä. Samalla Laidunpuiston puistokäytävää  jatketaan Notkokujan mutkaan, kertoi projektipäällikkö Heikki Takainen Helsingin kaupungin liikennesuunnittelusta Uutta Koilllis-Helsinkiä verkkotilaisuudessa.

Pysäköintialueelle istutetaan katupuita ja pensaita. Sen pysäköintiruudut kivetään harmaalla nurmikiveyksellä ja muutoin pysäköintialue päällystetään asfaltilla. Ajorata ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla.

Ajoradan ja jalkakäytävän väliin sijoittuvilla istutuskaistoilla sekä Notkokujan itäpäässä kadun pohjoisella reuna-alueella säilytetään nykyiset lehtipuut ja alueet nurmetetaan. Kadun eteläpuolen reuna-alue nurmetetaan myös.
Malmin VPK:n katuyhteys kulkee jatkossakin Notkokujan kautta. Notkokujaa käyttävät myös  Malmin peruskoululle kulkevat lapset.

Notkokujan pohjoisosaan liittyy Laidunpuiston itäreunaa kulkeva yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.

Notkokuja valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun eteläreunan reuna-alueelle.

Kaupungin tavoitteena on, että katusuunnitelma hyväksyttäisiin keväällä 2022 ja rakentaminen alkaisi alustavan aikataulun mukaan 2024. Suunnitelmia voi kommentoida vielä viikon ajan.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliVapaus
Seuraava artikkeliEnemmistö haluaa yhä Malminlentoaseman säilyvän ilmailukäytössä