Siltamäki-Suutarilan tilatarpeista asukastilaisuus verkossa

Suutarilan ja Siltamäen koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen tulevaisuudesta keskustellaan huomenna järjestettävässä verkkoasukasillassa. Kuva Teija Loponen

Asukkaita kutsutaan pienryhmätyöskentelyyn

Suutarilan ja Siltamäen peruskoulujen ja päiväkotien tilatarpeita käsittelevä asukastilaisuus pidetään verkkotilaisuutena huomenna torstaina 13.1. alkaen kello 17.30.

Suutarilan ja Siltamäen koulujen, päiväkotien ja muiden kaupungin palveluiden tilatarpeista valmistui selvitys vuonna 2021. Vuoteen 2035 asti ulottuva tarkastelu toimii taustatietona, kun alueella suunnitellaan kaupungin omistamien tilojen kunnostuksia ja uusien tilojen rakentamista.

Tarkastelussa kartoitettiin alueen nykyisten rakennusten kunto, kaupungin palvelutuotannon tarpeet ja väestöennusteen tiedot, jotta alueelle voidaan suunnitella riittävästi ja oikeantyyppisiä tiloja. Koulujen ja päiväkotien lisäksi tarkastelussa on hahmoteltu muun muassa leikkipuistojen tarpeita.

Asukkaissa suunnitelmahahmotelmat herättivät kovasti mielipiteitä, sillä niissä esitettiin vahvasti suurten yksikköjen rakentamista, mikä samalla harventaisi palvelutilaverkkoa.

Nyt kaupunki kutsuu alueen asukkaita keskustelemaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta ja toimipisteiden tulevista sijainneista.

Kaupungin virkamiehet esittelevät tilaisuudessa palveluverkkotarkastelun taustat sekä vuonna 2021 suoritetun tilatarkastelun lopputulokset.

Lisäksi asukasillan aikana on tarkoitus työstää pienryhmissä verkkotyöpajoissa erilaisia ehdotuksia tilatarpeiden ratkaisemiseksi tulevaisuudessa.

Kutsussa todetaan, että asukkaat pääsevät tilaisuudessa vaikuttamaan tulevien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipisteiden sijaintiin.

Tilaisuuden avaussanat lausuvat perusopetusjohtaja Outi Salo ja vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen. Palveluverkkotarkastelun prosessista ja taustoista kertoo perusopetuksen aluepäällikkö Katja Verta.

Koulutuspoliittiset näkökulmat ovat perusopetusjohtaja Outi Salon aiheena ja varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelusta kertoo vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen.

Vuonna 2021 suoritetun tilatarkastelun lopputuloksia avaa tiimipäällikkö Reetta Amper. Alustusten jälkeen on yhteisen työskentelyn ja keskustelujen vuoro.

Tilaisuuden liittymislinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta. Myös tilaisuudessa käydyistä keskusteluista julkaistaan tietoa verkkosivulla tilaisuuden jälkeen.

Teija Loponen