Malmille erityisasumisen kohde sekä seniorikeskus

Malmille rakennetaan sekä erityisasumisen kohde Salavatielle, että myöhemmin myös seniorikeskus. Kuva Teija Loponen

Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottialoite ei saanut vihreää valoa

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 18 muuta kaupunginvaltuutettua esittävät aloitteessaan, että ATT järjestäisi suunnittelukilpailun ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohteeksi.

Kaupunki ei hankkeelle lämmennyt. Vastauksessa todetaan, että Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelu (asuntotuotanto, ATT) rakennuttaa senioreille suunnattuja kohteita Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka) ja Helsingin Asumisoikeus Oy:lle (Haso).

Nämä hankkeet ovat osa ikääntyvien asukkaiden asumisratkaisuja, jotka tarjoavat monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja itsenäisestä asumisesta ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen. Asuntotuotannon rakennuttamat kohteet ovat olleet pääosin tavanomaisia valtion pitkällä korkotukilainalla rakennettuja kerrostaloja, joissa vanhenevan väestön erityistarpeet on huomioitu.

Ikäraja asuntoihin hakeutumiseksi on ollut 55 vuotta. Nämä ARA-rahoitteiset asunnot ovat olleet hyvin kysyttyjä. Paljon tukea tarvitseville ikäihmisille on tuleville vuosille suunnitteilla useita seniorikeskuksia ympäri Helsinkiä, myös muun muassa Malmille.

Asuntotuotannon suunnitteluohjeissa seniorikohteet on huomioitu erikseen lisäohjeilla, jotka koskevat muun muassa esteettömyyttä, laitteita ja varusteita sekä turvallisuutta. Yhteistilat suunnitellaan mahdollistamaan ja lisäämään yhteisöllisyyttä sekä arjen kohtaamisia.

Viimeisin asuntotuotannon rakennuttama seniorikohde valmistui Haagaan tammikuussa 2021. Loppuvuoden 2021 aikana oli rakenteille tulossa Malmin alueelle erityisasumisenkohde Heka Malmi, osoitteeseen Salavakuja 2. Näiden kohteiden suunnittelussa on pyritty huomiomaan asukkaiden yhteisöllisyys sekä arjen kohtaamiset. Yhteistilojen sijoittelulla, arkireittien suunnittelulla ja pihan toimintojen avulla on pyritty vastaamaan aloitteessa esiin nostettuun huoleen ikäihmisten yksinäisyydestä ja yhteisöllisyydestä, jolla on pyritty luomaan puitteet paremmalle arjelle, yhteisöllisyydelle ja yksinäisyyden vähentämiselle.

Valtuustoaloitteessa pyydettiin myös asuntotuotantoa järjestämään kilpailu ikääntyvien yhteisöllisen asumisen pilottikohteesta. Aloitteessa korostetaan kilpailun mahdollisuutta tarjota rakenteellisia ratkaisuja ikääntyvien laajasti tunnistettuun yksinäisyyden ongelmaan.

Vastauksessa todetaan, että arkkitehtuurikilpailu tarjoaa sinällään hyvän lähtökohdan kehitellä uusia ideoita ikäihmisten asuinrakentamiseen.

-Usein kilpailuissa saadaan monipuolisia ja mielenkiintoisia ratkaisuja, mutta niiden toteuttaminen kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa voi käytännössä kuitenkin osoittautua hyvin haasteelliseksi. Pitkällä korkotuella rahoitetussa tuotannossa tulee huomioida ARA:n säännöt ja ARA-lainoituksen mahdollisuudet. Seniorikohteissa on paljon pieniä asuntoja, joka jo lähtökohtaisesti nostavat kustannuksia ja vaativat tiukkaa ohjelmointia ja suunnittelun ohjausta, todetaan vastauksessa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliSiltamäki-Suutarilan tilatarpeista asukastilaisuus verkossa
Seuraava artikkeliMalmin tornista 47 – Puupaaluja liejusaveen?